En kedelig grund

Lige syd for Circle K ligger der et grundareal ud mod Kongevejen, som tilsyneladende ikke bliver gjort færdigt.

Grundarealet mellem indkørslen til Drabæk Huse og Circle K ligger goldt og ødet hen. Foto: AOB

Grundarealet mellem indkørslen til Drabæk Huse og Circle K ligger goldt og ødet hen. Foto: AOB

FORLADT Ved indkørslen fra Kongevejen til Drabæk Huse ligger der et større grundareal op mod Circle K. Grunden ligger goldt og ødet hen, og det ser ikke særlig spændende ud. Tilsyneladende sker der ikke noget ved arealet, som bl.a. har været skurby og oplagsplads for Drabæk Huses entreprenører. Men nu har håndværkerne forladt området - og så er arealet måske bare overladt til tilfældighederne!

AOB er bekendt med, at grundstykket ejes af Circle K, og vi har nu spurgt kommunen, om der ligger nogen aftaler med tankstationen, om hvad man har tænkt sig at gøre ved arealet. Skal det blot ligge hen med vildtvoksende ukrudt, eller bliver der sået græs og plantet træer/buske? Og hvad med drift og vedligeholdelsen?

Svar fra kommunen
Ingeniør og projektleder Niels C. Nordvig har svaret på vores forspørgsel og skriver:

“Grunden er en del af Circle-K´s matrikel, som de meget velvilligt har stillet til rådighed til byggeplads for de forskellige entreprenører, som har arbejdet i området de sidste 3 år.

Kommunen har ikke hjemmel til at stille krav til udseendet af et privat areal, kræve beplantning eller lignende. Hvis det omvendt rodede med affald eller skrotbiler kunne vi med Planloven i hånden stille krav om oprydning. Kommunen har af ovennævnte grunde ikke været i dialog med Circle-K.”

Nu har AOB taget kontakt til Circle K for at høre, hvad firmaet har tænkt sig at gøre ved arealet. Vi har dog endnu ikke fået noget svar.


SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET