En del af boligerne ved Teglskoven er nu igangsat

En privat investor har nu påbegyndt byggeriet af de første 40 boliger i Teglskovs-byggeriet.

En privat investor er nu gået i gang med sin del af Teglskovs-byggeriet, som er placeret længst mod vest - op mod S-banen. Foto: AOB

En privat investor er nu gået i gang med sin del af Teglskovs-byggeriet, som er placeret længst mod vest - op mod S-banen. Foto: AOB

TEGLSKOVS-BYGGERIET Byrådet besluttede i februar 2016 at udbyde et areal nord for Teglskoven til ca. 100 almene boliger i konkurrence. På baggrund af de indkomne bud og skitseprojekter vedtog Økonomiudvalget i juni måned 2016 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan for boliger ved Teglskoven. Lejerbo vandt konkurrencen med White arkitekter som totalrådgiver.

En del af området er solgt til en privat investor, og bebyggelsesstrukturen fra konkurrenceområdet er videreført til denne matrikel. White arkitekter har herefter udarbejdet en samlet bebyggelsesplan for hele lokalplanområdet.

Den private investor er nu gået i gang med sin del af byggeriet, der består af ca. 40 boliger og er placeret længst mod vest op mod S-banen.

Den private investor er nu gået i gang med sin del af byggeriet (ca. 40 boliger), som er placeret længst mod vest op mod S-banen. På planen markeret med gult. De hvid-markerede boliger - ca. 100 almene boliger - opføres af Lejerbo. Illustration: Fra lokalplanen med tilføjede tekster og farvemarkering: AOB

Den private investor er nu gået i gang med sin del af byggeriet (ca. 40 boliger), som er placeret længst mod vest op mod S-banen. På planen markeret med gult. De hvid-markerede boliger - ca. 100 almene boliger - opføres af Lejerbo. Illustration: Fra lokalplanen med tilføjede tekster og farvemarkering: AOB

Sådan forestiller White arkitekter, at bebyggelsen vil tage sig ud, når det en gang står færdigt. Illustration: White arkitekter

Sådan forestiller White arkitekter, at bebyggelsen vil tage sig ud, når det en gang står færdigt. Illustration: White arkitekter

Indpasses i det omgivende landskab
I lokalplanen står bl.a. følgende: Området udlægges til helårsboligformål i form af rækkehuse og lave etageboliger, som indpasses i det omgivende landskab og indrettes med fælles grønne friarealer. Det kuperede terræn og landskabelige kig spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af området, hvorfor bebyggelsen skal placeres og udformes, så terrænformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares, så der skabes en klar bygrænse mod det åbne land. Det skal tilstræbes, at der skabes et sammenhængende bygningsudtryk i en nutidig arkitektur.

Bebyggelsen i lokalplanområdet tager afsæt i nærheden til skoven (red: Teglskoven) og udformes som en tæt-lav bebyggelse, hvor skovens landskabelige kvaliteter er blevet trukket ind i boligområdet. Bebyggelsen fremstår som forgrenede længer af rækkehuse langs med landskabets terrænkoter.

Færdsel for bløde trafikanter skal prioriteres højt, og der skal skabes en sikker afvikling af trafikken og tilstrækkelige parkeringsmuligheder. Området vejbetjenes fra Sortemosevej.

Bebyggelsen udformes som en tæt-lav bebyggelse, hvor Tegl-skovens landskabelige kvaliteter trækkes ind i boligområdet. Illustration: White arkitekter

Bebyggelsen udformes som en tæt-lav bebyggelse, hvor Tegl-skovens landskabelige kvaliteter trækkes ind i boligområdet. Illustration: White arkitekter

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET