Et projekt, som er godt på vej

Så er vejkassen blevet fyldt op, og man aner det nye brede vejanlæg til Teglskov-bebyggelsen.

Man kan nu fornemme det nye 16 meter brede vejanlæg til Teglskov-bebyggelsen. Foto: AOB

Man kan nu fornemme det nye 16 meter brede vejanlæg til Teglskov-bebyggelsen. Foto: AOB

VEJPROJEKT Det går nu stærkt med det vejprojekt, som bliver indkørslen fra Sortemosevej til det nye Teglskovsbyggeri og til XL-byg. For ikke så længe siden var der en kæmpeudgravning, hvor vejkassen skulle placeres. Det skyldtes, at bl.a. gammelt tegl-affald fra det tidligere Allerød Teglværk først skulle fjernes for at give en fast bund til det nye vejanlæg.

Det fjernede teglaffald fra det tidligere Allerød Teglværk, som netop lå på XL-bygs grund. Foto. AOB

Det fjernede teglaffald fra det tidligere Allerød Teglværk, som netop lå på XL-bygs grund. Foto. AOB

Status
Nu er vejkassen fyldt helt op med bæredygtigt materiale, og man er nu i gang med at udføre store render, som skal fungere som afvanding for kørebanen, og hvor der øverst udlægges muldjord, der skal danne base for 3 meter brede græsrabatter samt en række træer på begge sider af kørebanen. Jf. nedenstående illustration.

Det vurderes, at hele vejprojektet er færdigt om 4 - 5 uger, oplyser vejfolkene til AOB.

På begge sider af selve kørebanen etableres store render, som skal fungere som afvanding for vejbanen, og hvor der øverst udlægges muldjord, der skal danne base for græsrabatterne samt en række lindetræer. Til venstre for den viste rende etableres en dobbeltrettet sti. Foto: AOB

På begge sider af selve kørebanen etableres store render, som skal fungere som afvanding for vejbanen, og hvor der øverst udlægges muldjord, der skal danne base for græsrabatterne samt en række lindetræer. Til venstre for den viste rende etableres en dobbeltrettet sti. Foto: AOB

Snit af vejprojektet set mod syd. Til venstre etableres en 3 meter bred dobbeltrettet sti. Illustration: Via Trafik

Snit af vejprojektet set mod syd. Til venstre etableres en 3 meter bred dobbeltrettet sti. Illustration: Via Trafik

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET