Borgmesterens budget-orientering

I går havde kommunen inviteret til borgermøde i Centerhallen om det 8-årige budgetoplæg.

Borgmester Karsten Längerich oplyste, at der både var roser og torne i budgettet. Foto: AOB

Borgmester Karsten Längerich oplyste, at der både var roser og torne i budgettet. Foto: AOB

BUDGET-ORIENTERING  Kommunen havde i går, torsdag, inviteret til et orienterende borgermøde om budget og økonomi. Det skete i Centerhallen, hvor adskillige spørgelystne borgere var mødt frem, ligesom TV-Lorry var til stede.

Borgmesterens budget er nu i høring, og man kan sende høringssvar frem til torsdag, den 6. september.

Kommunaldirektør Morten Knudsen fremlagde først nogle af de større og generelle betragtninger – blandt andet, at der nu kigges 8 år frem tiden. Generelt er Allerød Kommunes økonomi robust, kassebeholdningen ligger stabilt omkring de ca.  70 mio kroner, og kommunens samlede økonomi er på 1,4 mia. kr., oplyste kommunaldirektøren.

Kommunaldirektør Morten Knudsen fremlagde nogle af de større og generelle betragtninger. Foto: AOB

Kommunaldirektør Morten Knudsen fremlagde nogle af de større og generelle betragtninger. Foto: AOB

Derefter orienterede borgmester Karsten Längerich om budgettet. Der blev oplyst om den 8-årige overslagsperiode, om kassebeholdningen, som i en periode sænkes til 50.000. Der blev endvidere fortalt, at man ville støtte skoler i at kunne få svømmeundervisning bl.a. ved at give tilskud til transport til svømmehallerne, så alle skoler har mulighed for at være ens stillet. Desuden vil den offentlige åbningstid i svømmehallerne blive udvidet.

Blovstrød vokser med 80%
Der blev oplyst om de mange nye borgere der tilgår Allerød - heriblandt særligt i Blovstrød, hvor byen vokser med ca 80%, hvilket giver udfordringer mht. pasningsordninger, hvor man dog har løsninger i form af ideer med bl.a. skovbørnehaver.

Borgmesteren fortalte om veje og brugte udtrykket 'Mest sikkerhed for pengene' i forhold til hvor indsatsen skal være.

Til slut svarede Karsten Längerich på spørgsmål fra tilhørerne. Foto: AOB

Til slut svarede Karsten Längerich på spørgsmål fra tilhørerne. Foto: AOB

Til slut var der en spørgerunde, hvor der kom spørgsmål til Karsten Längerich. Der blev bl.a. spurgt til den manglende borgerinddragelse i Blovstrød mht. den høring vedr. helhedsplanen for udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby, og der blev efterlyst borgermøde inden høringens afslutning.

Hertil svarede borgmesteren, at et orienterende borgermøde ikke kunne etableres inden deadline for indsigelser til helhedsplanen, som er den 10. september.

TV-Lorry var til stede og havde interviewet borgmesteren inden selve borgermødet. Endvidere blev Blovstrød-borgeren Vibeke Krogh interviewet under selve mødet, og som blev sendt live. Hun fortalte bl.a., at mange var meget overrasket over, at kommunen ikke havde orienteret Blovstrød-borgerne om helhedsplanen, og derfor havde svært ved at kommentere den.  

Inden selve mødet blev  Karsten Längerich interviewet og under selve mødet blev det Vibeke Kroghs tur. Klip fra TV-Lorry.

Inden selve mødet blev Karsten Längerich interviewet og under selve mødet blev det Vibeke Kroghs tur. Klip fra TV-Lorry.