Høring vedr. helhedsplan for udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby

Beboere på Byagervej er både utrygge og forvirrede mht. det der skal ske med den nye institution, Børnehus 2. 

Der er pt. en helhedsplan for udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby til høring, men tilsyneladende ikke for naboerne. Illustartion: Autens

Der er pt. en helhedsplan for udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby til høring, men tilsyneladende ikke for naboerne. Illustartion: Autens

BØRNEHUS 2  I øjeblikket ligger der en helhedsplan for udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby til høring, men ingen af naboerne på bl.a. Byagervej er blevet orienteret om denne plan. Man er kun blevet opmærksom på planen ved at læse AOBs artikel i sidste måned. LÆS HER.

Beboerne er utrygge og frustreret over, at man ikke på noget tidspunkt er blevet orienteret om planerne om at nedrive samtlige kommunens ejendomme på Byagervej og i stedet opføre en ny større bygning og anlæg med et nyt Børnehus 2 og med flere parkeringspladser og med deraf følge af væsentlig mere trafik og støj.

Beboerne på Byagervej siger: "Det er fint med flere daginstitutioner - det er helt klart, at det bliver der behov for - men hvorfor bliver vi som genboer slet ikke inddraget i disse planer? Vi har kun tilfældigvis gennem AOB læst om den over 100 sider store helhedsplan, som nu ligger til kommentering - men tilsyneladende ikke for os genboer. Det finder vi meget underligt og frustrerende." 

Her er et udsnit af helhedsplanen for Blovstrød Børne- og Læringsby. Øverst på planen ses Byagervej, hvor der er markeret: Nyt parkeringsområde 1 (op mod Netto) + Nyt fleksibelt Børnehus 2 + Ny udezone + Ny parkeringsområde 2. Illustartion: Autens

Her er et udsnit af helhedsplanen for Blovstrød Børne- og Læringsby. Øverst på planen ses Byagervej, hvor der er markeret: Nyt parkeringsområde 1 (op mod Netto) + Nyt fleksibelt Børnehus 2 + Ny udezone + Ny parkeringsområde 2. Illustartion: Autens

Beboerne siger videre: "I øjeblikket har vi et parkeringsområde på Byagervej, men nu ser det ud til, at vi vil får to nye ekstra store parkeringsområder med dermed følgende megen mere trafik og støj. Og hvordan bliver det nye fleksible Børnehus 2? Bliver det i to etager, og hvordan bliver mon udformningen? Hvordan bliver det tilhørende udeområde? Bliver der taget hensyn til støj og indkig mod genboerne?"

Ja, beboerne har mange spørgsmål til helhedsplanen og varmer nu op til et orienterende borgermøde med Allerød Kommune, og som bør afholdes inden fristens udløb - der er den 10. september - for bemærkninger.

Helhedsplanen for Blovstrød Børne- og Læringsby
Her er helhedsplanen på over 100 sider: LÆS HER.

AOB kan i øvrigt oplyse, at høringssvar kan fremsendes til Skole- og Dagtilbudsafdelingen på mailadressen: skoleogdagtilbud@alleroed.dk