Blovstrød får andel i ny tennishal

Så er der taget endnu et skridt i retning af en ny tennishal. Lige nu er projektet i udbud, og man venter på svar fra de indbudte entreprenører.

På luftfotoet har AOB markeret placeringen af den nye tennishal, som kommer til at ligge ved siden af Allerød Tennisklubs nuværende udendørs tennisbaner. 

På luftfotoet har AOB markeret placeringen af den nye tennishal, som kommer til at ligge ved siden af Allerød Tennisklubs nuværende udendørs tennisbaner. 

TENNISHAL  Ved sidste byrådsmøde godkendte man projektet af en ny tennishal, som skal benyttes af kommunens tre tennisklubber: Lynge- , Allerød- og Blovstrød Tennisklub, der tilsammen har over 600 medlemmer. Det er en virkelighed, der blandt andet betyder, at der fremover kan etablere arrangementer hele året igennem. 

Byrådet havde i alt afsat 10.319.000 kr. af til etablering af hallen med tre indendørs tennisbaner. Ud over banerne indeholder projektet også omklædningsfaciliteter og opholdsareal. Den skal opføres som delvist opvarmet byggeri, hvilket betyder, at den ikke opvarmes til mere end 17 grader. De tre klubber har tilkendegivet, at de står for driften. Vedligeholdelse af den udvendige klimaskærm vil kommunen dog stå for, og den vurderes at koste 150.000 kr. årligt.

Byrådets flertal godkendte projektet som grundlag for byggeriet, en driftsaftale med tennisklubberne, og en frigivelse af de resterende 9,3 mio. kr. Det blev præciseret, at det af aftalen skal fremgå, hvilke forpligtelser og omkostninger tennisklubberne påtager sig.

I følge planen skal hallen stå klar til indvielse den 21. december i år. 

Snit i tennishallen. Illustration: Arkitektfirmaet Thomas Kullegaard A/S

Snit i tennishallen. Illustration: Arkitektfirmaet Thomas Kullegaard A/S

Stueplan. Illustration: Arkitektfirmaet Thomas Kullegaard A/S

Stueplan. Illustration: Arkitektfirmaet Thomas Kullegaard A/S

1. salsplan. Illustration: Arkitektfirmaet Thomas Kullegaard A/S

1. salsplan. Illustration: Arkitektfirmaet Thomas Kullegaard A/S