Kommunen vil ikke overtage BTKs klubhus

Et flertal i Kultur- og Idrætsudvalget mente ikke, at kommunen skulle overtage Blovstrød Tennisklubs klubhus.

Det var et afslag fra udvalget om at overtage BTKs klubhus. Temafoto  

Det var et afslag fra udvalget om at overtage BTKs klubhus. Temafoto 

SKUFFELSE  En skuffet bestyrelse måtte konstatere, at det blev et NEJ fra et flertal i Kultur- og Idrætsudvalget til en kommunal overtagelse af BTKs klubhus. 

Blovstrød Tennisklub (BTK) havde fremsendt en ansøgning om, at Allerød Kommune skulle overtage deres klubhus og foreslog samtidig, at kommunen skulle udføre de nødvendige udbedringer og den fremtidige vedligehold. Klubben ville selv forestå den løbende renholdelse.

Der er tale om en uopvarmet og ikke isoleret bygning på ca. 35 m2, med siddepladser og køkkenbord med håndvask. I ansøgningen var det fremhævet , at der er tre tennisklubber i kommunen, og at Lynge og Allerød Tennisklub begge har faciliteter, der ejes og drives af kommunen.

Men der var ikke stemning i Kultur- og Idrætsudvalget for en kommunal overtagelse af klubhuset, idet det blev vurderet, at der ikke var behov for at kommunen overtog klubbens faciliteter, da klubben har adgang til Blovstrødhallens faciliteter.