Isen er meget usikker

Det er endnu meget farligt og strafbart at færdes på isen.

Man kan tydeligt se, at mange allerede nu har været ude på isen på gadekæret her i Blovstrød, men det er meget farligt og strafbart! Foto: AOB

Man kan tydeligt se, at mange allerede nu har været ude på isen på gadekæret her i Blovstrød, men det er meget farligt og strafbart! Foto: AOB

USIKKER  Det er fristende - men dødsens farligt og strafbart - at prøve at se, om isen kan bære. 

I frostperioder måler Allerød Kommune løbende isens tykkelse på en række søer rundt omkring i kommunen. Man skal altid respektere skiltningen ved søen, der indikerer om isen er sikker til at skøjte og færdes på. Når isen er blevet sikker, så skilter kommunen på stedet. Færdsel på isen er herudover altid på eget ansvar.

AOB anbefaler kraftigt, at man ser Trygfondens film: "Isen er usikker"

Læs i øvrigt også: "Politibekendtgørelse om færdsel på is".