BIF Fodboldafdeling afholder generalforsamling

Blovstrøds fodboldklub indkalder til den ordinære generalforsamling, der afholdes nu på onsdag. 

Fodboldklubben er meget interesserede i at få nogle forældre til de skønne ungdomsspillere ind i bestyrelsen.

Fodboldklubben er meget interesserede i at få nogle forældre til de skønne ungdomsspillere ind i bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING  BIF Fodboldafdeling afholder ordinær general-forsamling nu på onsdag, den 21. februar kl. 19:00 i klublokalet i Blovstrød Idræts-anlæg. 

Klubben søger nye frivillige. Alle er velkomne, men man er meget interesserede i at få nogle forældre til de skønne ungdomsspillere ind i bestyrelsen. Klubben kommer specielt til at savne en kasserer, idé Peter Tømming ikke genopstiller samt en revisor, da Lars Kristensen ikke ønsker at fortsætte.

Der er rig mulighed for at lave lige det man allermest har lyst til, og arbejdsmængden vil være 5-6 bestyrelsesmøder om året og måske en time hver anden uge. Kontakt gerne bestyrelsen, hvis I er interesserede, og ellers blot mød op på general-forsamlingen.

Det oplyses, at alle aktive medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, og der kan afgives fuldmagt til et andet aktivt medlem.

DAGSORDEN  - I FØLGE VEDTÆGTERNE

1. Formanden byder velkommen.
2. Valg af dirigent og valg af referent.
3. Bestyrelsen aflægger beretning for år 2017.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2017.
5. Kassereren fremlægger bestyrelsens budgetforslag for 2018 til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent for år 2018.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til afdelingsbestyrelsen. 
   Følgende er på valg:

  • Valg af kasserer for 2 år (pt Peter Tømming, som ønsker at udtræde af bestyrelsen)
  • Valg af menigt medlem for 2 år (pt Jens Erik Nielsen)
  • Valg af menigt medlem for 2 år (pt Ulrik Bjørnsson)

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år (pt Jan Yde Larsen).
10. Valg af revisor for 1 år (pt Lars Kristensen, som ikke ønsker at fortsætte)
11. Valg af revisorsuppleant for 1 år (pt Frank Skade Nielsen).

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Formand Morten Buchwald, sekretær Mark Andersson, menigt medlem Brian Andersen samt menigt medlem Brian Kuhre.