Èn fartmåler ved privatskolen

Der er nu sat en permanent digital fart-måler op ved privatskolen.

Nu er der opstillet en permanent fartmåler op ved privatskolen, når man kommer fra Kongevejssiden. Men bliver der ikke også opsat en tilsvarende måler i modsatte ende? Foto: AOB

Nu er der opstillet en permanent fartmåler op ved privatskolen, når man kommer fra Kongevejssiden. Men bliver der ikke også opsat en tilsvarende måler i modsatte ende? Foto: AOB

DIN FART Som sikkert mange har bemærket, er der nu opsat en permanet fartmåler på Sortemosevej umiddelbart inden privatskolen - når man kommer fra Kongevejen. Kommunen har tidligere opstillet deres mobile fartmåler ved skolen, men den forsvandt hurtigt igen. Nu er det dog lykkedes at få etableret en permanent løsning.

Ind til videre er det kun i retningen fra Kongevejen, at der er opsat en måler, og flere af vore læsere har spurgt, om der ikke også kommer en fartmåler i modsatte ende. Og svaret fra ‘Teknik og Drift’ er et “nej, det gør der ikke.”

Teknisk chef, Hans Dyrby Kloch, begrunder det med følgende: “Grunden til der kun er fartmåler på den ene side af privatskolen er, at der fra denne side ikke er nogen naturlige fartdæmpere, hvorimod der fra Lillerødsiden er der etableret et helleanlæg, som får bilisterne til i højere grad at afpasse hastigheden og være opmærksomme, hvorfor det ikke er vurderet nødvendigt at opsætte endnu en fartmåler.” 

FAKTA:
Fartmålere øger trafikantens opmærksomhed og informerer om trafikantens aktuelle hastighed. Den fortæller bilisten, at han/hun kører for stærkt, og straks fjerner enhver fornuftig bilist foden fra speederen og anlægger et mere fornuftigt tempo - og det virker! Flere undersøgelser har samtidig også vist, at fartmålere bevirker at hastighedsreduktionen er blivende.

Den eneste ulempe ved etablering af fartmålere er, at så kommer der ikke så mange fartbøder i statskassen!

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET