Hvor bygger man boliger i Blovstrød og hvornår?

AOB har udarbejdet et kort over boligudbygningen i Blovstrød for de næste 10 år.

AOB har udarbejdet en oversigt over hvor og hvornår der bliver bygget i Blovstrød i de næste 10 år. Tallene i parentes er ca.-antal boliger i det pågældende område.  1 Drabæk Huse (73)  2 Grønningen (46)  3 Frugtlunden (80)  4 Sjælsø Alle 1 - 7 (31)  5 Teglskoven, almene boliger (115)  6 Teglskoven (35)  7 Parkvej (4)  8 Boliger bag kroen (20)  9 Teglværkskvarteret (160)  10 Græsmarken 8 (15)  11 Nye Blovstrød, B2 (50)  12 Sandersvej (90)  13 Teglværkskvarteret, B5 (30)

AOB har udarbejdet en oversigt over hvor og hvornår der bliver bygget i Blovstrød i de næste 10 år. Tallene i parentes er ca.-antal boliger i det pågældende område.

1 Drabæk Huse (73)

2 Grønningen (46)

3 Frugtlunden (80)

4 Sjælsø Alle 1 - 7 (31)

5 Teglskoven, almene boliger (115)

6 Teglskoven (35)

7 Parkvej (4)

8 Boliger bag kroen (20)

9 Teglværkskvarteret (160)

10 Græsmarken 8 (15)

11 Nye Blovstrød, B2 (50)

12 Sandersvej (90)

13 Teglværkskvarteret, B5 (30)

BOLIGUDBYGNING I forbindelse med borgermødet på onsdag, den 14. november, der afholdes på Blovstrød Skole om den store boligudbygning, der er i gang her i Blovstrød, har vor redaktion udarbejdet ovenstående oversigt over hvor der bygges i de næste 10 år.

Oversigten er baseret på oplysninger hentet fra Allerød Kommunes ‘Boligudbygnings-program’, og nummereringen af de enkelte boligområder henviser til ca. den rækkefølge, som områderne udføres i, jf. nedenstående grafiske oversigt.

Af skemaet fremgår det, at der i den 10-årige periode opføres omkring 750 nye boliger i Blovstrød-området. Kun 6% af boligerne er parcelhuse - resten er rækkehuse. Grafik: AOB

Af skemaet fremgår det, at der i den 10-årige periode opføres omkring 750 nye boliger i Blovstrød-området. Kun 6% af boligerne er parcelhuse - resten er rækkehuse. Grafik: AOB