STOP færdiggørelsen af Kongevejen!

Mange Blovstrød-borgere føler sig holdt for nar og forstår ikke, at kommunen vil være bekendt at aflevere et vejprojekt, som i den grad er kørt helt af sporet. 

Sådan bliver kantstenen på den ene side af den 'nyrenoverede' Kongevejs anden etape - Der bliver ikke tale om en granitkantsten eller en renovering af den gamle. Man venter nu bare på, at det bliver forår, og så bliver der udlagt et asfalt-slidlag på cykelsti og vejbane. Foto: AOB

Sådan bliver kantstenen på den ene side af den 'nyrenoverede' Kongevejs anden etape - Der bliver ikke tale om en granitkantsten eller en renovering af den gamle. Man venter nu bare på, at det bliver forår, og så bliver der udlagt et asfalt-slidlag på cykelsti og vejbane. Foto: AOB

BLÅLYS  "Vi føler os ført bag lyset - vi er blevet holdt for nar!" Sådan siger flere borgere til AOB i forbindelse med færdiggørelsen af Kongevejens anden etape. "Stop dog dette projekt nu! Og afvent til der bliver bevilliget flere penge til den rigtige løsning - vi vil hellere vente nogle år, og så få en fornuftig pæn Kongevej," siger man.

I forbindelse med vor tidligere artikel om Kongevejens 'renovering', (LÆS HER) - hvor vi fortalte, at der kun udføres granitkantsten på den ene side - er det nu gået op for flere borgere, hvor uheldigt det hele bliver. For den gamle ødelagte betonkantsten på østsiden bliver der ikke gjort mere ved. 

Det er kun på vestsiden, at der opsættes granitkantsten,   som stort set er uforgængelig. Pga. af økonomien bevarer man på østsiden de gamle grimme og skårede betonkantstene. Foto: AOB

Det er kun på vestsiden, at der opsættes granitkantsten, som stort set er uforgængelig. Pga. af økonomien bevarer man på østsiden de gamle grimme og skårede betonkantstene. Foto: AOB

Går man i dag en tur langs Kongevejen på østsiden fra Sortemosevej og frem mod Sjælsø Allé, så vil man - ved blot at passere få hundrede meter - opdage, at kantstenen på østsiden slet ikke bliver renoveret - den bliver som den nu er. Utrolig mange kantsten er forvitret og skåret, men bliver efter planen ikke udskiftet.

Efter hvad AOB har fået oplyst fra 'Teknik og Drift', er det eneste der på nuværende tidpunkt mangler ved Kongevejens anden etape, er udlægning af et asfaltslidlag med nye farvemarkeringer. Så bliver det ikke lige så enkelt senere, hvis man vil udskifte betonkantstenene til granit. Det vil blive en ekstraudgift og med ar i det nylagte asfaltslidlag - både på cykelstien og på vejbanen.

Disse skader skal vi se på i mange, mange år på den 'nyrenoverede' Kongevej - hvis kommunen ikke stopper færdiggørelsen nu - eller meget hurtig giver en ekstrabevilling,   inden man afslutter arbejdet med et nyt asfaltslidlag.   Foto: AOB

Disse skader skal vi se på i mange, mange år på den 'nyrenoverede' Kongevej - hvis kommunen ikke stopper færdiggørelsen nu - eller meget hurtig giver en ekstrabevilling, inden man afslutter arbejdet med et nyt asfaltslidlag. Foto: AOB

Opdatering
Dette vejprojekt for 2. etape har i det hele taget lidt en krank skæbne, som kommunen ikke kan være bekendt overfor Blovstrød-borgerne. Det var oprindeligt tanken, at det materialevalg, som var benyttet ved første etape, skulle videreføres i anden etape. Man blev dog på et tidspunkt klar over, at det budget, man havde afsat til anden etape var simpelthen alt, alt for lavt - så det man havde lovet Blovstrød-borgerne kunne man slet ikke holde.

Tredierangsprojekt
Man måtte skære en hæl og klippe en tå - dvs. der blev ikke råd til fortov på begge sider af vejen - der blev ikke råd til at flisebelægge fortovet (det blev blot asfalteret og i plan med cykelstien) - der blev ikke råd til at markere midterhellerne med en hævet granit-opkant - der blev ikke råd til at udføre chaussébrosten i midterzonen (men i stedet udføres farvet asfalt). Med andre ord - der blev pludselig tale om et tredierangsprojekt - set i relation til første etape.

Det sidste der nu er sket, er som sagt, at man ikke udskifter kantstenene på den østlige side, men bevarer de gamle skårede betonkantstene, men på vestsiden har man opsat en fin granitkansten.  

Konklusion:
Borgerne føler sig ført bag lyset og er blevet holdt for nar. Så stop den videre færdiggørelse, indtil der bliver bevilliget flere penge til den rigtige løsning!

Det var disse to snit-tegninger, som byrådet i sin tid skulle tage stilling til, og det blev den skrabede model, som byrådet godkendte. Man ser dog, at der på den skrabede løsning trods alt er vist granitkantstene på begge vejsider. Illustration: NIRAS

Det var disse to snit-tegninger, som byrådet i sin tid skulle tage stilling til, og det blev den skrabede model, som byrådet godkendte. Man ser dog, at der på den skrabede løsning trods alt er vist granitkantstene på begge vejsider. Illustration: NIRAS