Også træer i midten af byporten?

Har kommunen skiftet menig og erkendt, at der også bør være træer i midten af byporten?

Der er rigelig med plads til 3 træer i midterrabatten, og det ville med tiden gøre byporten væsentlig mere markant. Fotomanipulation: AOB

Der er rigelig med plads til 3 træer i midterrabatten, og det ville med tiden gøre byporten væsentlig mere markant. Fotomanipulation: AOB

BYPORT  En af vores læsere, Gitte Damgård, har spurgt AOB, om det er rigtigt, at der også kommer træer i midterrabatten ved byporten. "Det ville være en kærkommen løsning, for det ville rigtig forstærke byporten," siger Gitte Damgård, som henviser til kommunens nye hjemmeside, hvor man nemlig kan læse følgende om renoveringen af Kongevejen og træer i midterrabatten:

Ønske eller misforståelse
Grundet sommerferien har AOB ikke kunnet få verificeret, om der er tale om et ønske eller en realitet - eller måske en misforståelse mht. at plante træer i midterrabatten. Men det ville være en rigtig god løsning, har mange Blovstrød-borgere givet udtryk for, efter at man nu har set det færdige resultat.

Træerne fjernet fra tegnebrættet
På et tidspunkt oplyste kommunen, at selv om  der i det oprindelige projekt var vist træer i midterrabatten, så var det teknisk ikke muligt at gennemføre denne løsning, hvorfor de 3 træer blev fjernet fra tegnebrættet. Det har dog vist sig, at de argumenter, som blev fremført i sin tid var usaglige:

1. argument: Træerne ville ikke kunne overholde vejloven, idet der min. skal være 1,00 meter fra vejbanen og ind til en fast genstand. 
Da midterrabatten er 2,5 meter bred (opmålt på stedet), vil der være plads til, at træerne kan blive op til 0,5 meter i diameter, og stadig overholde vejlovens afstandskrav - og denne størrelse vil disse vejtræer aldrig opnå. 

2. argument: Man mente, at midtertæerne måske ville få dårligere vækstbetingelser, da de ville stå for tæt på de øvrige træer.
Det argument er dog helt uforståeligt. Eksperter, som AOB i sin tid talte med, oplyste, at det var et usagligt påstand - træerne i den afstand vil ikke påvirke hinanden. Man kan blot se på de vellykkede træer, som står i nærheden af rådhuset på Engholm Parkvej (jf. nedenstående foto).

Billedet fra Engholm Parkvej er et godt eksempel på, hvor fint det kan gøres med også at placere træer i midterrabatten. Afstandsforholdene er de samme som ved Kongevejen, og som det ses, trives træerne i midterrabatten rigtig godt! I øvrigt er der en del af disse træer, som ikke overholder vejlovens afstandskrav. Foto: AOB

Billedet fra Engholm Parkvej er et godt eksempel på, hvor fint det kan gøres med også at placere træer i midterrabatten. Afstandsforholdene er de samme som ved Kongevejen, og som det ses, trives træerne i midterrabatten rigtig godt! I øvrigt er der en del af disse træer, som ikke overholder vejlovens afstandskrav. Foto: AOB

Lad os nu se
Men lad os nu se, om kommunen har erkendt, at der også bør være træer i midterrabatten for virkelig at markere "Den grønne Byport", som Teknik- og Planudvalget har kaldt den. Det er jo en byport, som skal markere indkørslen til hele Allerød Kommune.