Blovstrøds nye institutioner

Allerød Kommune har inviteret skolebestyrelsen til dialogmøde om Blovstrøds nye institutioner - men skolen og kommunen er langt fra hinanden

Sportspladsen, som kommunen vil inddrage halvdelen af til institutionsbyggeriet. Foto: AOB

BEKYMRINGER  I forbindelse med etableringen af Blovstrøds nye institutioner har Allerød Kommune inviteret bestyrelserne og lederne af tilbuddene i Blovstrød til dialogmøde den 24. maj 2017.

Mødet er det første af to og en forlængelse af den igangværende proces omkring ny institution samt helhedsplan for Blovstrød med fokus på den første institution der skal opføres.

Hidtil har processen været fokuseret på helhedsplanen og de pædagogiske principper, men nu er tiden kommet til at dykke ned og fokusere på rammer, behov og funktioner for den første institution der skal opføres. Kommunen ønsker bestyrelsernes input hertil. Efterfølgende vil bestyrelserne blive inviteret til et yderligere dialogmøde den 29. maj 2017, hvor kommunen vil præsentere skitsetegninger og fremdriften ift. udbudsmaterialet.

Første institution færdig senest 1. januar 2019
Det er politisk vedtaget, at første institution skal stå færdig senest 1. januar 2019 og med en forventet byggeperiode på ca. 15-18 måneder. Det betyder, at der er mulighed for at påvirke udbudsmateriale og skitsetegninger frem til 1. juni 2017.  Når muligheden for at påvirke processen er begrænset til den 1. juli 2017, er det fordi økonomiudvalget har – til trods for forvaltningens indstilling af det modsatte – på mødet den 16. maj 2017 besluttet at indstille til byrådet, at muligheden for en bred inddragelse af interessenter afgrænses til den 1. juli 2017.

Den nye institution er den første investering i Blovstrød i mere end 40 år, så bestyrelserne ser frem til en spændende drøftelse af mulighederne for at skabe nye og bedre rammer for børn og borgere i Blovstrød.

Kommunens oplæg viser principperne for mulige byggeområder. Tanken er bl.a. at den lille lund ud mod Kongevejen fjernes, og den gamle allé til skolen nedlægges.

Også den gamle skoleallé nedlægges på sigt. Foto: AOB

AOB har spurgt formanden for skolebestyrelsen på Blovstrød Skole, Leif Johansen, om hans forventninger til både de kommende møder og den efterfølgende proces.

Leif Johansen siger: ”Jeg hilser beslutningen om at investere i en af flere nye institutioner i Blovstrød velkommen. Imidlertid må det ikke ske på skolebørnenes bekostning.

Skolebestyrelsen har sine bekymring
Allerede i september sidste år fik skolebestyrelsen muligheden for at udtale sig om de aktuelle planer, som bl.a. omfatter en inddragelse af halvdelen af skolens sportsplads. Og allerede dengang udtrykte skolebestyrelsen sin bekymring.

Alligevel igangsatte kommunen en proces for opførelse af en ny institution på skolens sportsplads. I februar 2017 gennemførte kommunen en workshop med deltagelse af ledere af skole og dagtilbuddene, men uden inddragelse af bestyrelserne. Her blev skitserne for den kommende institution fremlagt i rammen 'Blovstrød børneby' under temaet 'Leg og Læring'.

Kamp om sportspladsen
Skolens ude-areal er i forvejen det mindste i forhold til de øvrige folkeskolers areal i kommunen, og med udsigten til en elevtilvækst fra det nye Blovstrød med 1/3 del, så elevtallet vil stige til ca. 600, bliver der kamp om hver eneste kvadratmeter på den i forvejen lille sportsplads. Folkeskolereformens krav om øges bevægelse i løbet af en skoledag stiller yderligere krav om tilgængeligt udeareal."

Skolebestyrelsesformanden siger endvidere til AOB: ”Jeg har såvel i høringssvar som i dialog med byrådsmedlemmer fortalt, at vi ikke anser løsningen med opførelsen af en institution på skolens sportsplads som brugbar.

Jeg har derfor manet til eftertænksomhed. Jeg anerkender behovet for en ny institution i Blovstrød – og at den skal bygges så hurtigt som muligt, så vi er klar til at inkludere de nye borgere i det nye Blovstrød allerede fra 2019.”

En hel anden løsning
"Skolebestyrelsen har derfor opfordret til, at den nye institution opføres på et areal omkring Blovstrødhallen. Den kan indledningsvis indrettes til at dække behovet for dagtilbudspladser jf. tilvækstprognoserne, og samtidig kan den rumme børnene fra de nuværende dagtilbud, mens en ny institution på Byagervej opføres. På den måde vil det ikke påvirke hverken skolens eller dagtilbuddenes dagligdag – heller ikke i byggeperioden," siger formanden og fortsætter:

"Nuvel skal børn i dagtilbuddene afleveres og hentes på den anden side af Kongevejen i en periode, men gevinsten hentes ved, at kommunen har en ledig institution, der for få midler kan omdannes til fritidsklub. De nuværende bygninger på Græsmarken, der rummer fritidsklub og dagpleje kan afhændes hurtigere end ellers.

Fordelen skal - efter skolebestyrelsens vurdering – ses ved muligheden for at etablere et børne- og ungdomsmiljø i rammen af de etablerede sportsfaciliteter og miljøer, der findes omkring Blovstrødhallen. Samtidig vil det også være attraktivt for eleverne på Privatskolen at komme i fritidsklubben efter skoletid."