Og champagne-vinderne blev Andrea og Merete

AOBs jubilæums-konkurrence sluttede ved midnat, og der var ingen, som havde alle 12 rigtige. Der var to, som havde 11 rigtige, og de får hver en flaske champagne  

Ved vor jubilæumskonkurrence var der to af vore læsere, som have lige mange rigtige svar. Normalt ville vi så have trukket lod - men vi valgte i år i stedet at give begge vindere en flaske champagne. Foto: AOB

Ved vor jubilæumskonkurrence var der to af vore læsere, som have lige mange rigtige svar. Normalt ville vi så have trukket lod - men vi valgte i år i stedet at give begge vindere en flaske champagne. Foto: AOB

KONKURRENCEVINDERE  Så er AOBs konkurrence slut, men der var ingen, som havde svaret rigtig på alle 12 spørgsmål. To havde 11 rigtige og de får hver en flaske god champagne. Det viste sig, at nogle af spørgsmålene var ret lette, medens flere var svære, og der var ikke mange, som troede på, at der virkelig var opsat et flot skilt med teksten: "Nydelsesfulde gåture på engen anbefales". 

De to champagnevindere blev:
1)  Andrea Wilcks
2)  Merete Hillestrøm

Vi havde jo også sat tre AOB-lagkager på højkant, hvor vi har trukket lod blandt alle deltagere - uanset hvor mange spørgsmål man havde svaret rigtig på.

De tre heldige kage-vindere blev:
1)  Thomas Kjeldsen
2)  Bent Yde Larsen
3)  Niels Kirkegaard

Alt Om Blovstrøds redaktion ønsker alle stort tillykke.

Her kommer så de 12 rigtige svar:

1: Er BLAUSTRUTH det oprindelige navn på Blovstrød?
Ja - 62% svarede rigtig. 'Blovstrød' nævnes første gang i 1265 som Blaustruth. Første del af ordet består dels af farven blå (= blau) og mandsnavnet Westi (ust), mens stavelsen -ruth = -rød betyder rydning. Det tolkes derfor som Blå Westis rydning og menes at referere til ham, der først gik i gang med at rydde skov på stedet.

2:  Findes dette skilt med teksten "Nydelsesfulde gåture på engen anbefales" - eller er det fotografen, der har manipuleret med billedet?
Ja - 25% svarede rigtig. Skiltet står faktisk på Parkvej ved en af stierne, som fører ned til Blovstrød Enge.

3: Er det den nye ekstra-belysning, som er installeret i Blovstrød Kirke?
Nej
- 94% svarede rigtig. Et stort opsat støttearrangementet 'Popquiz, succes og stjerner på' for soldaterveteranerne blev afviklet den 17. november sidste år i Blovstrød Kirke, hvor man kun denne aften havde installeret en særlig lyseffekt.

4: Er dette åbningen af den nye 'Sjælsøstien'?
Ja - 81% svarede rigtig. Den 24. maj - sidste år- indviede to borgmestre og to udvalgsformænd Sjælsøstien.

5: Er det rigtigt, at der på tavlen mangler et fodboldmål på bane 1?
Ja - 62% svarede rigtig. Kommer man forbi tavlen ved Blovstrødhallen vil man se, at grafikeren faktisk har glemt at tegne det ende mål ind på bane 1.

6: Er det korrekt, at man i år har fundet et velbevaret bronzebæger i Blovstrød, og som er ca. 3000 år gammel?
Nej - 50% svarede rigtig. Det var ikke et bronzebæger men en bronzeøkse man fandt i Blovstrøds muld.

7: I logoet er der et 'C' - Er det fordi det hedder CYKELSUPERSTIER og ikke SUPERCYKELSTIER?
Nej - 81% svarede rigtig. Sagen er den, at oprindeligt var navnet Cykelsupersti - derfor C'et. Men bl.a. pressen og politikerne kaldte cykelstien for Supercykelstien, som var mere mundret, og derfor måtte man efter et par år officielt ændre navnet til SUPERCYKELSTI.

8: Der er blevet nedlagt en tidskapsel i Blovstrøds skolegård. Er det rigtigt, at den først må åbnes om 25 år?
Nej - 31% svarede rigtig. Tidskapslen må først åbnes om 50 år.

9: Er det den nye iskiosk, som er åbnet på Kongevejen?
Nej - 100% svarede rigtig. Det er Blovstrød Tennisklubs GLASHUS, som vor fotograf havde ændret til ISHUS.

10: Er det logoet for Blovstrøds nye firkløverforening?
Nej - 81% svarede rigtig. Der eksisterer ikke en firkløverforening i Blovstrød. Logoet dækker over 'Kløverstierne', hvor der i Allerød Kommune i alt er etableret 8 stier - og én går gennem Blovstrød.

11: Er det, det nye fjernvarmerør, som skal føre varmen frem til bl.a. Blovstrød Skole og Blovstrødhallen?
Nej - 56% svarede rigtig. Det rør man ser på fotoet, er et nyetableret kloakrør, som bl.a. skal tage overfladevandet fra Blovstrød gadekær.

12: Har der været cirkus på det grønne område ved gadekæret?
Ja - 81% svarede rigtig. For 16 år siden var der opstillet et cirkustelt på Grønningen. Det var 'CirkusTeatret', som den 3. maj 2001 havde stillet teltet op efter godkendelse fra kommunen. Det viste sig dog, at det var en fejl fra kommunens side, at man havde givet tilladelsen, da det stred mod lokalplan-bestemmelserne for området.