Skal Blovstrødhallen udvides?

Der skal snart igangsættes en projektering af 'Blovstrødhal 2', mener BIFs bestyrelse.

Der skal snart igangsættes en projektering af “Blovstrødhal 2”, mener BIFs bestyrelse. 

Der skal snart igangsættes en projektering af “Blovstrødhal 2”, mener BIFs bestyrelse. 

HALUDVIDELSE  Johnny Lehmann, som er medlem af Blovstrød IdrætsForenings hovedbestyrelse (BIF), oplyser, at ved sidste bestyrelsesmøde i hovedforeningen, blev det drøftet, om der skulle igangsættes et foreningsudviklingsforløb sammen med DGI i forhold til de spændende boligudbygningsplaner i Blovstrød og dermed en væsentlig befolkningstilvækst.

“Hvorledes kan BIF og dens medlemsafdelinger tilrettelægge deres idrætstilbud i forhold til de mange nye tilflyttere?” lød spørgsmålet.

Mange spændende tanker blev vendt, men trods stor positiv tilgang til de mulige mange nye foreningsmedlemmer, så kom den praktiske hverdag også frem.

“Hvorledes vil de mange nye borgere fordelt på foreningerne kunne tilbydes aktiviteter i hallen? I dag er hallen fuld besat i de normale efterspurgte timer fra tidlig eftermiddag til sen aften.”

Som det fremgår af en dugfrisk befolkningsprognose for Blovstrød, bliver der en stigning på over 50% inden for de næste fem år. Grafik: AOB

Som det fremgår af en dugfrisk befolkningsprognose for Blovstrød, bliver der en stigning på over 50% inden for de næste fem år. Grafik: AOB

Massiv befolkningstilvækst 
Den nye befolkningsprognose 2018-2027, som indgik i budgetforhandlingerne, udviser en historisk massiv befolkningstilgang i Blovstrød.

I år, 2017 er der 2.635 indbyggere, i 2022 forventes 3.977 indbyggere (+51%) og i 2027 4.763 (+81%). Dette er dugfriske tal.

“Hvorledes vil BIF allerede i 2022 med 51% flere borgere (primært børnefamilier) kunne tilbyde ekstra holdaktiviteter eller andre nye sportsgrene i hallen?

Hvilke borgere og hvilke idrætsgrene skal snart få et nej til at dyrke idræt i Blovstrød?”

Hvad med idrætshallen?
Johnny Lehmann slutter: “Byrådet har med rettidigt omhu vedtaget en ny daginstitution og en ny SFO. Men hvad med det tredje ben, idrætshallen?

Som bl.a. medlem af BIFs hovedbestyrelse, så kan både jeg og den øvrige bestyrelse godt lægge to og to sammen, og derfor bør der snart igangsætte en projektering af Blovstrødhal 2, så der er en rød tråd gennem alle tilbud til de mange nye Blovstrødborgere.”