Mindegudstjeneste på søndag i Blovstrød Kirke

Traditionen tro afholder Blovstrød Kirke mindegudstjeneste på søndag, kl. 16:00.

Under gudstjenesten bliver navnene på de mennesker, som er begravet eller bisat fra Blovstrød Kirke i løbet af det sidste år, læst op ved kirkens døbefont.

Under gudstjenesten bliver navnene på de mennesker, som er begravet eller bisat fra Blovstrød Kirke i løbet af det sidste år, læst op ved kirkens døbefont.

ALLE HELGEN  Til Alle helgen, på søndag, den 5. november kl. 16:00 flytter Blovstrød Kirke traditionen tro søndagsgudstjenesten fra dens vante plads kl. 10:00 om formiddagen til kl. 16:00 om eftermiddagen.  Her - hvor mørket er begyndt at falde på - samles man i kirken til en særlig mindegudstjeneste for de mennesker, som man har mistet, og som man savner. Der tænder lys overalt i kirken ved denne sene gudstjeneste, hvor Blovstrød Kirkes Kor også vil medvirke. Alle synger sammen. 

Under gudstjenesten bliver navnene på de mennesker, som er begravet eller bisat fra Blovstrød Kirke i løbet af det sidste år, læst op ved kirkens døbefont. Og efter gudstjenesten samles man i våbenhuset over et lille glas. Som afslutning på dagen er der mulighed for at bære lys ud på kirkegården.
 
Sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen: "Vel mødt Alle helgens søndag, den 5. november kl. 16:00."