Blovstrød Idrætsforenings 50 års jubilæum

Mange var i går mødt frem for at ønske idrætsforeningen tillykke med jubilæet, og samtidig var mange unge i gang i selve hallen med sportsaktiviteter.

unnamed-1.jpg

JUBILÆUM  I går, lørdag, var der stor jubilæumsfest i Blovstrødhallen. Gennem det meste af dagen var der sportsarrangementer i selve hallen, og kl. 15:00 startede jubilæumsreceptionen i sportscaféen, hvor formanden for Blovstrød Idrætsforening, Poul Møller Hansen, bød velkommen til de mange fremmødte.

Poul Møller Hansen: " Blovstrød IF har haft en lang række talentfulde idrætsudøvere." Foto: AOB

Poul Møller Hansen: " Blovstrød IF har haft en lang række talentfulde idrætsudøvere." Foto: AOB

Poul Møller Hansen sagde bl.a.:
"Den 7. november 2017 er det 50 år siden Blovstrød Idrætsforening blev stiftet, som et samarbejde mellem de afdelinger, der på daværende tidspunkt var etableret. I 1982 kom Blovstrødhallen til, og i 2015 flyttede BIF-fodbold fra Skovmarken til Blovstrødhallen.

Stiftelsen af Blovstrød Idrætsforening var en følge af udbygningen af Blovstrød og det stigende befolkningstal og dermed følgende større medlemsgrundlag.

Blovstrød Idrætsforening samler fodbold, håndbold, gymnastik, tennis, badminton, atletik (Blovstrød Løverne) og skydning – pistol og gevær, ligeledes tilbydes Outdoor Fitness (håndbold) og Tumlebane for børn optil 8 år (BIF).

Idrætsforeningen har gennem alle årene lagt vægt på motion og samvær. Der har altid haft god tilslutning til foreningens aktiviteter, og den står som det lokale fyrtårn, det er her man mødes og stifter venskaber, og bliver en del af det lokale samfund.

Lang række talentfulde idrætsudøvere
Formanden sagde videre: Da Winnie og jeg flyttede til Blovstrød i 1976, blev idrætsforeningen vores adgangsbillet til Blovstrød, og fra at føle os fremmede blev vi hurtigt en af de lokale. Men på trods af at Blovstrød Idrætsforening altid har lagt hovedvægt på motion har foreningens afdelinger gennem årene stået for udklækning af en lang række talentfulde idrætsudøvere, som har klaret sig flot både nationalt og internationalt. Her kan nævnes Eva Fjellerup og Pernille Svarre, der begge har vundet VM i moderne femkamp, Lotte Friis, der har vundet både EM og VM og fortsat er indehaver af en række nordiske rekorder. Carsten Jørgensen, der i 1997 vandt Europamesterskabet i cross. Til denne række kan føjes Jesper Hvidtved, som gjorde det flot som triatlet, og lige nu gør Blovstrød Løverne med Anna Emilie Møller i
spidsen det overordentlig flot i løbedicipliner.

Håndbold og fodbold har som de amatørklubber, de er, klaret sig fint i
turneringer og stævner. Rækken af flotte resultater er meget længere end de her nævnte.

Forberede fremtiden
Poul Møller Hansen kom også ind på fremtiden - han sagde: I Blovstrød Idrætsforening arbejder vi nu på at forberede os på fremtiden, der med udbygningen af Blovstrød med mange nye boliger, og som når den er afsluttet vil øge indbyggertallet i Blovstrød med mere end 60%. Vi må forberede os på, at de nye borgere vil komme med nogle forventninger til idrætsforeningen, som vi ikke lige er klar til at imødekomme.

I vores forberedelse til de nye udfordringer vil vi med hjælp fra DGI Nordsjælland gennemføre et foreningsudviklingsforløb, og det gennemføres med økonomisk støtte fra Sjællandske Mediers fonde. Der skal rettes en stor tak til Sjællandske Mediers fonde, som foruden at støtte foreningsudvikling med 2.000 kr., har de også givet 8.000 kr. til køb af rekvisitter til tumlebaner/idræt for børn op til 8 år, der afholdes én gang hver måned i vinterhalvåret.

Der skal endvidere rettes en tak til Allerød Kommune, der v/Kultur- og Idrætsudvalget har støttet dagens aktiviteter i hallen med 8.000 kr. Vi skal ligeledes takke Allerød Kommune for at stille faciliteter til rådighed for Blovstrød Idrætsforening."

Jørgen Johansen: "Jeg er rigtig glad for, at I som forening skaber så meget aktivitet for kommunens børn, unge og voksne." Erling Petersen skænkede 1.000 kr. til BIFs unge. Foto: AOB

Jørgen Johansen: "Jeg er rigtig glad for, at I som forening skaber så meget aktivitet for kommunens børn, unge og voksne." Erling Petersen skænkede 1.000 kr. til BIFs unge. Foto: AOB

Også borgmester Jørgen Johansen holdt tale og takkede for invitationen til at deltage i den aktive idrætsforenings 50års jubilæum:

"50 år? Det er jo helt fantastisk - stort tillykke med det!

Ja, 50 år med frivillighed, engagement og aktiviteter, der bidrager med værdi, både til lokalsamfundet og for den enkelte. Og særligt frivilligheden er drivkraften i ethvert samfund. For det er den, der skaber sammenhængskraft og tillid. Den udfolder sig mellem mennesker og skabes sammen i fællesskabets ånd.

Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at anerkende, at vi har mange frivillige borgere, som bruger tid på at gøre noget sammen med og for andre i Allerød Kommune.

Jeg er rigtig glad for, at I som forening skaber så meget aktivitet for kommunens børn, unge og voksne.

Jeg er glad for, at I her passer på hinanden og hjælper hinanden. Og jeg er ikke mindst glad for, at I er med til at gøre Allerød Kommune til et godt sted at bo for alle.

Vi har heldigvis mange foreninger her i kommunen. I de foreninger er der mange som troligt møder op og hjælper til med at gøre en forskel for andre. Der er rigtig mange frivillige, som hver især gør en lille eller stor indsats for at få tingene til at fungere.

Så lad mig benytte denne lejlighed – denne jubilæumsfest – til at sige tak for jeres indsats."

Endelig holdt Erling Petersen - som har være halinspektør for Blovstrødhallen i en menneskealder - tale, og ved denne lejlighed overrakte en personlig check på 1.000 kroner til BIFs unge.

Mange unge var dagen igennem i gang i hallen med diverse sportsaktiviteter. Foto: AOB

Mange unge var dagen igennem i gang i hallen med diverse sportsaktiviteter. Foto: AOB

Der var aktiviteter i lys og mørke. Foto: Poul Møller Hansen

Der var aktiviteter i lys og mørke. Foto: Poul Møller Hansen

Der var underholdning for alle aldersgrupper. Foto: AOB

Der var underholdning for alle aldersgrupper. Foto: AOB