Så starter renoveringen af Kongevejens 2. etape

En skrabet renovering af Kongevejens anden etape starter nu og er færdig inden for halvanden måned.

Kommunen skriver: "Kære fodgængere og cyklister - det bliver kønnere og mere sikkert - derfor!" Foto: AOB

Kommunen skriver: "Kære fodgængere og cyklister - det bliver kønnere og mere sikkert - derfor!" Foto: AOB

SPAREPROJEKT  Så er man så småt ved at varme op til renoveringen af Kongevejens anden etape. Det bliver som bekendt en meget skrabet model og slet ikke i stil med første etape. 

Oprindeligt havde kommunen oplyst, at den videre renovering af Kongevejen mod nord ville blive efter samme princip og materiale-niveau som første etape. Men denne plan har man løbende justeret ned til en ringere løsning, og forvaltningen kom så til sidst med et rigtigt ringe løsningsforslag, som totalt afveg fra de oprindelige intentioner. Den korte udførelsestid på under halvanden måned fortæller jo også, at det bliver en meget enkel og skrabet løsning.

Farvet asfalt og ingen niveauspring
For eksempel erstatter man midterhellernes chaussébrolægning med farvet asfalt og i niveau med vejbanerne, og der bliver fremover kun etableret et asfalteret fortov - altså ingen fliser - og kun på den østlige side af Kongevejen. På vestsiden bliver der kun cykelsti. Og fortov og cykelsti bliver i øvrigt i samme niveau - jf. nedenstående illustration, som viser, hvad NIRAS oprindeligt havde tænkt, og hvad det nu ender med.

Inden spareprojektet kom for byrådet, skrev AOB i sin tid: For at spare - kunne man godt reducere brugen af chaussésten i midterhellerne, og at der kun kom fortov på østsiden af Kongevejen var også acceptabel, men total at ændre vejprofilet i forhold til første etape er trafikmæssigt og æstetisk meget uheldigt og harmonerer slet ikke med 1. etapes udformning. 

I det oprindelige idéoplæg havde man endvidere vist en nordlig byport placeret lige syd for Netto. Denne byport er nu helt sløjfet. 

I marts måned vedtog byrådet   den meget skrabede model. Illustrationer: NIRAS A/S

I marts måned vedtog byrådet den meget skrabede model. Illustrationer: NIRAS A/S

Årsagen til den nu planlagte ringe løsning skyldes simpelthen, at det beløb, der var afsat i budgettet til denne 2. etape, var alt, alt for lavt i relation til det, der oprindeligt var lagt op til og lovet Blovstrød-borgerne.
 

LÆS OGSÅ: En skrabet model