Skår i glæden

Allerede ved afleveringen af den nyrenoverede Kongevej var utrolig mange fortovsfliser knækket. Bliver de mon udskiftet?

Rigtig mange fortovsfliser er knækket ved den nyrenoverede Kongevej. Foto: AOB

Rigtig mange fortovsfliser er knækket ved den nyrenoverede Kongevej. Foto: AOB

ØDELAGT  Flere af vore læsere har gjort opmærksom på, at mange af de nye fortovsfliser på den nyrenoverede Kongevej er knækket. Og det skyldes ikke blot, at tunge lastbiler har kørt over fliserne, men det er også steder, hvor det kun er muligt for gående at færdes.

Fin Kongevej, men med skår i glæden
En borger har oplyst, at der er langt over 20 fliser, som er beskadiget og han siger iøvrigt: "Det er jo blevet en fin Kongevej med flotte træer og med chausséstensbelægning på midterhellen og ved fortovene - men så er det bare rigtig ærgerligt, at så mange af fortovsfliserne allerede nu er ødelagte."     

Vor fotograf har set på sagen, og viser her blot nogle af de mage beskadigede fliser. Foto: AOB

Vor fotograf har set på sagen, og viser her blot nogle af de mage beskadigede fliser. Foto: AOB

I øvrigt bør fliserne naturligvis være dimensioneret, så de ikke tager skade, hvor der er overkørsler for tunge køretøjer - for det kan vel ikke komme som en overraskelse, at der f.eks. ved tankstationen vil komme mange særdeles tunge lastbiler ind på dette område. Enten må man nedlægge nogle tykkere fliser eller også må fliserne udlægges på et fastere betonunderlag.

Er det entreprenørens fejl, eller er der tale om en projekteringsfejl - og vil fliserne nu blive udskiftet? Det er spørgsmål vi vil stille til 'Teknik og Drift'.