Åbent brev om børnehaven i Blovstrød

En Blovstrød-borger skriver om den nedslidte og utidssvarende børnehave og vuggestue 'Tusindfryd' i Blovstrød

Dette er ikke kunst, men skader på børnehaven og vuggestuen i Tusindfryd i Blovstrød. Foto:   Claus Wittrup Hansen

Dette er ikke kunst, men skader på børnehaven og vuggestuen i Tusindfryd i Blovstrød. Foto: Claus Wittrup Hansen

Redaktionen har modtaget dette åbne brev fra Blovstrød-borgeren Claus Wittrup Hansen, som skriver:

Baggrund
Vi flyttede til Allerød i 2015 med vores to børn på 6 og 3 år. Valget faldt på Allerød på grund af Blovstrøds Skoles gode ry, naturskønne omgivelser og nærhed til København. Børnehaven i Blovstrød mener vi dog er ganske utidssvarende og til trods for ihærdig indsats fra de ansatte på institutionen, fungerer hverdagen dårligt på grund af de fysiske rammer på stedet, specielt når det kombineres med nuværende normering af antal børn pr. pædagog. Vi skal nu have endnu et barn og må konstatere at vi - med de nuværende rammer - må finde alternativ pasning til vores børn. 

Tema
Børnehuset Tusindfryd er opført i 1952. Huset fremstår i sin oprindelige stand, tag, ydermure, trapper mv. er ikke moderniseret. Huset synes ikke opgraderet til at imødekomme brugen med mange børn og voksne over længere tid. 

De mange års brug har desuden slidt på bygningens indre faciliteter til en grad, så huset fremstår direkte forfalden. 

Problemer, som opleves med børnehaven: 

  • Udslidt indgangsparti/trappeopgang: rustne gitre og riste. Afskallet maling. Dårlig lugt. Vandskadet i loft, på vægge. 
  • Manglende/utilstrækkelig mekanisk udluftningssystem: Øverste etage i bygningen, som benyttes til børnehave, har ingen/dårlig udluftning. Personalet åbner vinduer på klem for at få minimal udluftning, men om sommeren er huset ulidelig varmt og ildelugtende. 
  • Nedslidt bygningskonstruktion: El-installationer er tydeligvis forældede. Vægge er nødtørftig klatspartlet/malet. Vinduer er ødelagte. Gulve/lister/vægge er smadrede og nedslidte. 
  • Manglende udsyn fra børnehaven: Børnene kan ikke se ud af vinduerne som er placeret højt på de skrånende vægge. Selv om at arbejdsmiljøloven ikke gælder for vores børn, må jeg konstatere, at de er dårligere stillet, end hvad der kræves af vores arbejdspladser: 'Der skal fra arbejdsrummet være mulighed for at se ud på omgivelserne, fx gennem vinduer eller døre med glas.' https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/a-1-11-arbejdsrum-pa-faste-arbejdssteder
  • Inventar i børnehaven: alt inventar er udslidt, stole, borde, madrasser mv. fremstår særdeles nedslidt og udtjent. 
  • Bemanding: I lyset af de bemandingsudfordringer, som alle børnehaver kæmper med, giver bygningen ikke mulighed for fleksibilitet. Eksempelvis sker det ofte, at en pædagog/medhjælper er alene med børnene om morgenen. Hvis der sker noget, må de løbe ned til vuggestuen for at få hjælp - dette kan resultere i direkte farlige situationer.

I et område, hvor der er meget plads og skøn natur, er det mig uforståeligt, at man propper børn ind i en etagebygning med begrænset og besværlig adgang til udendørsarealer. 

Jeg har set, at der i 2013 blev lavet en udbygningsplan for huset, som adresserer netop disse problemer og samtidig imødekommer det pladsbehov, som børnehaven skal løse. (http://www.alleroed.dk/~/media/ESDH/committees/B%C3%B8rn-%20og%20Skoleudvalget%202014-2017/901/12977.ashx), men til trods for at det skulle være lagt i budgettet for 2016 (http://blovstroed.dk/blog-nyheder/2015/8/14/blovstrd-brnehus-skal-udvides), har der ikke været gjort tilløb hertil. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Borgmesteren har valgt at udskyde opførelsen af den nye institution, når bygningerne er nedslidt, og der allerede nu eksisterer et pladsbehov.

Jeg har stor forståelse for den økonomiske situation kommunen befinder sig i, men føler at det er mit ansvar som familiefar at påpege denne situation i en tid, hvor der bevilges penge til bl.a. ny tennishal, ny teatersal, nye koncertsal i musikskolen, nyt teater til MungoPark, varmvandsbassin, omlægning af stisystemer på Drabæksenge, renovering af Kongevejen mv.

Her er ikke tale om et rekreativt tiltag, men en lang række ansattes og børns hverdag i et miljø, som jeg ikke mener er tidssvarende. Det var måske værd at prioritere kernevelfærd før 'de mere sjove anlæg' (citat Allerød Nyt, den 20. sept. 2016). 

Hvis man ønsker at tiltrække nye familier til denne by, må der gøres noget, ellers kan jeg i hvertfald ikke anbefale tilflytning til byen - hvis man har, eller påtænker at få børn.