Man har delvis lyttet til Blovstrød-borgernes kritik

Busstoppestedet for den nordgående trafik på Kongevejen har man nu flyttet længere væk fra Blovstrød Byvejs udkørsel

Standeren for det kommende busstoppested for den nordgående trafik er nu sat op, og den viser, at det fremtidige stoppested (vist med gul markering) er flyttet en del længere væk fra Blovstrød Byvej end oprindeligt angivet på NIRAS' dispositionsforslag. Foto: AOB

Standeren for det kommende busstoppested for den nordgående trafik er nu sat op, og den viser, at det fremtidige stoppested (vist med gul markering) er flyttet en del længere væk fra Blovstrød Byvej end oprindeligt angivet på NIRAS' dispositionsforslag. Foto: AOB

Vi kan nu konstatere, at det kommende nye busstoppested for den nordgående trafik på Kongevejen er blevet flyttet en del længere mod nord end det oprindeligt var angivet på NIRAS' dispositionsforslag. Måske har NIRAS lyttet til den stærke kritik, der har været blandt AOBs læsere?

Redaktionen har flere gange påpeget, at den tidligere viste placering af stoppestedet var uhensigtsmæssig og i nogen grad ligefrem farlig. Ved den tidligere placering kunne man foretage en farlig 'overhaling' af en holdende bus, som samtidig også blokerede for udsynet for de bilister, der kom fra Blovstrød Byvej og skulle mod syd ad Kongevejen. Om den nye placering er tilstrækkelig til at oversigten er god nok, vil kun praktiske prøver vise. Hvis det stadig viser sig, at det er et problem, så kan man jo blot flytte standeren, for der bliver vel ikke tale om opsætning et busskur?

Det nye stoppestedet bliver som bekendt ikke udført som en buslomme, men bussen vil standse på selve kørebanen og stopper derved alt den øvrige bagfra kommende trafik - herunder også udrykningskøretøjer.

Oprindeligt var busstoppestedet projektmæssigt placeret meget tæt på Blovstrød Byvej (som vist på ovenstående foto, markeret med gult), hvilket bevirkede, at man kunne overhale en holdende bus i venstresvingsbanen, og samtidig kunne bilister fra Blovstrød Byvej ikke overskue den nordfrakommede trafik. Foto: AOB

Oprindeligt var busstoppestedet projektmæssigt placeret meget tæt på Blovstrød Byvej (som vist på ovenstående foto, markeret med gult), hvilket bevirkede, at man kunne overhale en holdende bus i venstresvingsbanen, og samtidig kunne bilister fra Blovstrød Byvej ikke overskue den nordfrakommede trafik. Foto: AOB

Det skal bemærkes, at busstoppestedet er ikke "åbnet" endnu, idet det kun er standeren til bus-skiltningen, der er opsat. Men det burde ikke tage mange dage at montere Movia-bus-symbolet og køreplanen.