Stiforbindelse fra Blovstrød Enge til Drabæk Huse

Byrådet har nu godkendt, at der etableres en natursti, der skal forbinde Blovstrød Enge med den nye bebyggelse på den anden side af Kongevejen 

Senere i år: Følger man stien fra Drabæksvej og videre ligeud ned langs køernes indhegning, kommer man ned til Drabækken, som man passerer via en lille træbro til den nye rekreative sti på det militære område. Manipuleret foto: AOB  

Senere i år: Følger man stien fra Drabæksvej og videre ligeud ned langs køernes indhegning, kommer man ned til Drabækken, som man passerer via en lille træbro til den nye rekreative sti på det militære område. Manipuleret foto: AOB  

Som AOB tidligere har oplyst, har byrådet i forbindelse med kommunens sti-strategi på investeringsoversigten for 2016 afsat 214.000 kr. til anlæg af en række rekreative stier. Et af forslagene er et nyt stianlæg i Blovstrød. Denne nye sti, som primært er anlagt på det militære område, skal forbinde Blovstrød Enge med den nye bebyggelse på den anden side af Kongevejen. Dette forslag blev i går aftes godkendt af byrådet, og projektet skal nu i licitation og vil herefter blive udført i år.

AOB har på nedenstående luftfoto vist den godkendte stiføring ved Blovstrød Enge, og vor fotograf har på det grundlag udarbejdet manipulerede fotos, som viser tre 'klip' fra den fremtidige natursti.

Det eksisterende stiforløb   fra Drabæksvej ned mod engen (hvid markering) forlænges videre ned mod Drabækken - langs køernes indhegning - og herefter følges bækken på den militære side.   Naturs  tien føres videre ud til Kongevejen (gul markering) over til Drabæk Huse.   Illustration: AOB

Det eksisterende stiforløb fra Drabæksvej ned mod engen (hvid markering) forlænges videre ned mod Drabækken - langs køernes indhegning - og herefter følges bækken på den militære side. Naturstien føres videre ud til Kongevejen (gul markering) over til Drabæk Huse. Illustration: AOB

Senere i år: Naturstien løber fra Drabæksvej ned langs køernes indhegning til en lille træbro, der fører over Drabækken. Manipuleret foto: AOB

Senere i år: Naturstien løber fra Drabæksvej ned langs køernes indhegning til en lille træbro, der fører over Drabækken. Manipuleret foto: AOB

Senere i år: Kommer man ad den nye rekreative sti fra Kongevejen og går mod nord med Drabækken på sin venstre side, åbner der sig pludselig et fantastisk billede med Blovstrød Enge på venstre side og Drabæk Mose på højre side. Manipuleret foto: AOB

Senere i år: Kommer man ad den nye rekreative sti fra Kongevejen og går mod nord med Drabækken på sin venstre side, åbner der sig pludselig et fantastisk billede med Blovstrød Enge på venstre side og Drabæk Mose på højre side. Manipuleret foto: AOB