50 km/t gennem Blovstrød

Så skete det: På en del af Kongevejen er hastigheden nu sat ned fra 60 km/t til permanent 50 km/t

"Blovstrød"-skiltet er nu flyttet ca. 100 meter længere mod syd og markerer, at man nu kører ind i bymæssig bebyggelse og må således kun køre 50 km/t. Foto: AOB

"Blovstrød"-skiltet er nu flyttet ca. 100 meter længere mod syd og markerer, at man nu kører ind i bymæssig bebyggelse og må således kun køre 50 km/t. Foto: AOB

Hastighedsbegrænsningerne på Kongevejen er nu ændret igen - dvs. at de 40 km/t, man maximalt måtte køre gennem strækningen med vejarbejde, er nu ophævet, efter at entreprenøren er færdig med første etape af Kongevejsrenoveringen. 

Men hastigheden er ikke ændret til de tidligere 60 km/t, som var den oprindelige hastighedsbegrænsning. Nu er max-hastigheden permanent sat til 50 km/t på strækningen syd for Circle-K-tanken (tidligere Statoil) og frem til Netto.

På Kongevejen fra Birkerød, må man køre 80 km/t. Umiddelbart inden man når Blovstrød, er der nu opsat et 60 km/t-markering, men lidt længere fremme - lidt skjult af bevoksningen - vises et fremrykket Blovstrød-byskiltet, at kun 50 km/t er tillladt. Foto: AOB

På Kongevejen fra Birkerød, må man køre 80 km/t. Umiddelbart inden man når Blovstrød, er der nu opsat et 60 km/t-markering, men lidt længere fremme - lidt skjult af bevoksningen - vises et fremrykket Blovstrød-byskiltet, at kun 50 km/t er tillladt. Foto: AOB

Når man kommer på Kongevejen fra Birkerød, må man som bekendt køre 80 km/t. Umiddelbart inden man nu når Blovstrød, er der opsat et 60 km/t-markering, men lidt længere fremme vises et nyt Blovstrød-byskiltet, der fortæller, at kun 50 km/t er tillladt. En signalering, som er lidt forvirrende.

Kommer man fra nord på Kongevejen, så møder man et nyopsat skilt ud for Netto, hvor der markeres, at 60 km/t ophæves, og samtidig er der et mindre Blovstrød-byskilt, som fortæller, at nu er max-hastigheden 50 km/t.   

Kommer man fra nord på Kongevejen, så møder man nu et skilt ud for Netto, hvor der markeres, at 60 Km/t ophæves, og samtidig er der monteret et mindre Blovstrød-byskilt, som fortæller, at nu er max-hastigheden 50 km/t. Foto: AOB    

Kommer man fra nord på Kongevejen, så møder man nu et skilt ud for Netto, hvor der markeres, at 60 Km/t ophæves, og samtidig er der monteret et mindre Blovstrød-byskilt, som fortæller, at nu er max-hastigheden 50 km/t. Foto: AOB