Operationen lykkedes - til sidst

Det over 150 meter lange plast-kloakrør blev gennem en forboret 'kanal' i jorden ført forbi kirkemuren på Blovstrød Byvej - dog ikke uden visse problemer  

Det over 150 meter lange plastrør skal være med til at afvande gadekæret på Grønholmen. Foto: AOB

Det over 150 meter lange plastrør skal være med til at afvande gadekæret på Grønholmen. Foto: AOB

Lige før Kapélvej på Blovstrød Byvej var der nedboret en sliske, hvor det 156 meter lange plast- kloakrør blev ført skråt ned i jorden og trukket gennem den forborede jordkanal forbi kirkemuren. Foto: AOB

Lige før Kapélvej på Blovstrød Byvej var der nedboret en sliske, hvor det 156 meter lange plast- kloakrør blev ført skråt ned i jorden og trukket gennem den forborede jordkanal forbi kirkemuren. Foto: AOB

Flere af vore læsere har spurgt vor redaktion, hvad der sker på Blovstrød Byvej med de mange entreprenørmaskiner, omkørsler og med et kæmpelangt plastrør liggende langs Grønholmen. Sagen har varet over 14 dage, og vi har nu talt med entreprenøren og beretter her: 

Operationen lykkedes
I går eftermiddags lykkedes 'operationen', idet et 156 meter langt plast-kloakrør (PE-rør) blev trukket gennem en forboret jordkanal forbi den følsomme kirkegårdsmur og frem til en nyetableret brønd ud for Bakketoppen. Men det var dog ikke uden visse forhindringer, idet man under boringen flere steder stødte på nogle store kampesten, som blokerede jordborets fremdrift. Derfor måtte man lokalt grave ned i kørebanen og fjerne forhindringerne, hvilket udsatte 'operationen' i næsten to uger. 

I alt var der fem steder, hvor der lå store kampesten, som forhindrede, at man kunne passere med boret. Foto. AOB

I alt var der fem steder, hvor der lå store kampesten, som forhindrede, at man kunne passere med boret. Foto. AOB

Fem store kampesten stoppede borearbejdet
"I alt var der fem steder, hvor der lå store kampesten, som forhindrede, at vi kunne passere med boret - derfor måtte vi lokalt grave ned i i vejen og fjerne disse forhindringer," siger formand Brian Jensen til AOB og fortsætter: 

"Vi har en specialmaskine, som kan forbore op til 240 meter vertikalt under jorden, men i dette tilfælde var det 'kun' lidt over 150 meter, vi skulle bore. Vi har udført jordboringen pga. den følsomme kirkegårdsmur - og ville derved undgå, at grave en lang dyb rende i vejen, som på visse steder ville bliver op til 4 meter dyb. 

Inden vi startede borearbejdet, havde vi monteret nogle vibrationsmålere. To var monteret på selve kirkgårdsmuren, én bag alteret i selve kirken og én på en af de villaer, som lå tættest på boringerne.

Det kom dog noget bag på os alle - også kommunen - at der lå så mange forhindringer i jorden, og det har forsinket arbejdet omkring to uger, og vi måtte i flere omgange lukke for Blovstrød Byvej og ophæve den ensrettede kørsel på Kærvej. Men nu er den del af projektet løst."

Blovstrød Byvej var i en periode total blokeret af entreprenørmaskiner. Foto. AOB

Blovstrød Byvej var i en periode total blokeret af entreprenørmaskiner. Foto. AOB

Entreprenøren måtte flere gange i løbet i de sidste par uger lukke for Blovstrød Byvej og ophæve den ensrettede kørsel på Kærvej. Foto: AOB  

Entreprenøren måtte flere gange i løbet i de sidste par uger lukke for Blovstrød Byvej og ophæve den ensrettede kørsel på Kærvej. Foto: AOB  

Teknisk forklaring
Brian Jensen forklarer videre om de tekniske detaljer: "Det 'lille' bor (på ca. Ø 8 cm), vi først har boret gennem jorden, trækker derefter langsomt det store plastrør gennem jorden, idet der for enden af boret sidder et stort bor, der samtidig med at det trækker i plastrøret - som er 35,5 cm i diameter - fræser et lidt større hul i jorden end plastrørets dimension. Den 'luft', der herved opstår mellem røret og det borede hul, fyldes med en flydende lerart, Bentonit, som, når den efter et stykke tid størkner, bliver stenhård. Herved undgår man evt. senere sætninger i terrænet. Det er næsten 30 kubikmeter jord, vi fjerner ved nedlægningen af plastkloak-røret, som iøvrigt skal tage overfladevandet bl.a fra gadekæret."

Stål-føringsrøret under Kongevejen er allerede udført. Foto: AOB

Stål-føringsrøret under Kongevejen er allerede udført. Foto: AOB

Gadekæret afvandes for overskydende overfladevand
Ved den nye brønd ud for Bakketoppen nedgraves en ø 60 cm beton-kloakrørsledning, som føres under Kongevejen, hvor der allerede nu er etableret et stål-føringsrør. Kloakledningen kobles til det rørsystem, som for nylig blev nedlagt fra parkeringspladsen bag Blovstrød Kro og ned til det nyetablerede regnvandsbassin ved Drabækken.

I den anden ende - ved Grønholmen - nedgraves ligeledes en kloakledning - der kobles til plastrøret - og som skal afvande gadekæret for overskydende overfladevand og aflaster derved det normale kloaksystem.