Naboer trætte af Sjælsø Skydebane

Forsvaret vil opføre et stålskelet, der skal tage de værste lydgener fra de nærmeste beboere - men naboerne protesterer

Der har ikke været affyret så meget som et eneste skud på Sjælsø Skydebane siden den 19. august 2014. Det var klager fra naboerne, der stoppede skyderiet. Foto: AOB

Der har ikke været affyret så meget som et eneste skud på Sjælsø Skydebane siden den 19. august 2014. Det var klager fra naboerne, der stoppede skyderiet. Foto: AOB

Det er ikke mange dage siden, at Allerød Kommune har givet miljøgodkendelse til Sjælsø Skydebaner på Ellebækvej. Det betyder, at Forsvaret kan begynde opførelsen af et stålskelet, der skal tage de værste lydgener fra de nærmeste beboere. Der er tale om et projekt til flere mio. kr. Det skriver Frederiksborg Amts Avis på sin hjemmeside og uddyber:

Miljøgodkendelsen er netop baseret på denne støjdæmpning af skydebaneanlægget, men beboerne i området giver ikke op, og de har frist til 12. juli til - igen - at klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ingen skud siden august 2014
Der har ikke været affyret så meget som et skud på Sjælsø Skydebane siden 19. august 2014. Det var klager fra naboerne, der stoppede skyderiet. Naboerne reagerede på det tredje forsøg siden 1998 på at miljøgodkende skydebanen. Natur- og Miljøklagenævnet gav naboerne ret i, at der ikke var ordentlig dokumentation for det, som man søgte efter i miljøgodkendelsen. Derefter begyndte militæret at søge efter et andet sted at skyde.

Klagen betød, at projektet med at støjdæmpe banerne måtte sættes i bero og al skydning indstillet - og det har altså varet indtil i dag knap to år senere.

To klagepunkter
Amtsavisen skriver videre: Kort fortalt er der to afgørende klagepunkter set fra beboernes side. Det ene handler om støjen. Allerød Kommunes udvalg for Teknik- og Miljø kan henvise til, at man holder sig til den lovmæssige grænse på 65 decibel. Som de nærmeste beboere alligevel finder for højt.

Det andet klagepunkt handler om, at Sjælsø Skydebane befinder sig i udkanten af Allerød Kommune - og at de lyd-berørte borgere faktisk bor i to andre kommuner, nemlig Hørsholm og Rudersdal.

"Det er egentlig det værste ved den her sag. At det er en anden kommune end den, som man bor i, der har med sagen at gøre. Dermed er man jo magtesløs," siger Per Hartlev.