"Skovmarkshytten" blev navnet på Blackfoot-spejdernes nye hytte

Blackfoot-spejderne havde udskrevet en konkurrence om, hvad den nye spejderhytte skulle hedde - og det blev afgjort i søndags

Da det blev klart, at Blackfood-spejderne kunne overtage BIF-fodbolds tidligere klubhus, var der stor glæde blandt spejderne. Men hvad skulle den nye spejderhytte hedde? Foto: AOB

Da det blev klart, at Blackfood-spejderne kunne overtage BIF-fodbolds tidligere klubhus, var der stor glæde blandt spejderne. Men hvad skulle den nye spejderhytte hedde? Foto: AOB

Blackfoot-spejderne havde udskrevet en konkurrence om, hvad den nye spejderhytte skulle hedde, og søndag aften afholdte spejderne grupperådsmøde (generalforsamling), hvor der var mødt 14 personer op. På mødet fremlagde bestyrelsen de indkomne navneforslag og fortalte kort om den proces, der har været for at finde det nye navn.

Gruppeleder, Kasper Hillestrøm, fortæller: "Der blev foretaget en afstemning blandt ledere og spejdere over 15 år, og på baggrund af afstemningen indstillede bestyrelsen grupperådet om at vedtage det nye navn på hytten.

Navnet blev enstemmigt vedtaget, og blev 'Skovmarkshytten'.

Navnet har på den måde et par referencer:
- Den ligger tæt på skoven - Tokkekøb Hegn,
- Det hed tidligere Skovmarken Stadion,
- og sidst men ikke mindst giver det associationer til udendørslivet og den skønne natur, som hytten er placeret i."

"Vi er ikke i tvivl om at navnet hurtigt bliver en del af vores hverdag, og på den måde er vi et skridt videre fra fodbold til spejdere," slutter Kasper Hillestrøm.

Skovmarkshytten har som bekendt tidligere været anvendt som klubhus for BIF-fodbold, og det kan tydelig ses. Blackfoot er nu i fuld gang med at bygge hytten om til en rigtig spejderhytte. Når det er på plads, tager man så fat på det fantastisk store udendørsareal på lidt over 20.000 kvm, som grænser direkte op ad Tokkekøb Hegn. Her ligger der pragtfulde muligheder til mange skønne spejderoplevelser. Det er spejdernes vision, at på denne plads vil også 'Allerød Spejder Center' på sigt skyde op.