Vejbelægningen på Kongevejen

Bliver der udlagt støjdæmpende asfalt på den nyrenoverede Kongevej?

Grøn markering = Støjdæmpende asfalt. Rød markering: Almindelig asfalt. Grafik: AOB

Grøn markering = Støjdæmpende asfalt. Rød markering: Almindelig asfalt. Grafik: AOB

Flere har spurgt, om kommunen nu husker, at de i sin tid har lovet, at den renoverede Kongevej vil blive udført med støjdæmpende asfalt - eller er det blevet sparet væk?

Dertil oplyser kommunens 'Teknik og Drift', at der ganske rigtigt udlægges støjdæmpende asfalt som en del af renoveringen af Kongevejen fra Sortemosevej og mod syd til omkring Drabækken. På den resterende strækning videre mod syd - frem til kommunegrænsen - udlægges almindelig asfalt.

Grunden til denne skelnen er, at den støjdæmpende asfalt erfaringsmæssigt er lidt dyrere og ikke har helt så lang levetid som almindelig asfalt og derfor primært anvendes, hvor den har størst effekt.

På ovenstående kort er med grønt markeret den støjdæmpende asfalt og med rødt den almindelige asfalt. På kortet ses endvidere, at denne første etape af Kongevejs-renoveringen kun udgør ca. 1/3-del af hele renoveringsprojektet, som på sigt strækker sig mod nord helt op til krydset ved Sandholmgårdsvej/Nymøllevej.