Nu åbnes der snart op ved Kongevejen ind mod den nye boligbebyggelse

Teknik- og Planudvalget anbefaler, at det ene af de to huse på Kongeven nedrives snart, så der bliver en åbning ind mod den nye boligbebyggelse

Ejendommen, Kongevejen 9, er overtaget af kommunen og anbefales nu nedrevet. En offentlig sti var planlagt at udmunde ved Kongevejen ud for den nyetablerede fodgængerovergang. Da ejendommen nr. 7 ikke nedrives foreløbig, må stiforløbet flyttes - eller ind til videre stoppe ved vejen bag nr. 7. Grafik: AOB

Ejendommen, Kongevejen 9, er overtaget af kommunen og anbefales nu nedrevet. En offentlig sti var planlagt at udmunde ved Kongevejen ud for den nyetablerede fodgængerovergang. Da ejendommen nr. 7 ikke nedrives foreløbig, må stiforløbet flyttes - eller ind til videre stoppe ved vejen bag nr. 7. Grafik: AOB

Som led i byggemodningen af det nye boligområde i Blovstrød skal der på sigt nedrives to huse på Kongevejen over for Blovstrød Byvej. Det drejer sig om Kongevejen nr. 7 og 9. Det vil skabe en åbning fra den nye bebyggelser over til det grønne område ved kirken.

Nr. 7 ønskes ikke afhændet
Ejendommen Kongevejen 9 er overtaget af kommunen den 1. april 2016 og står uden anvendelse. Ejeren af Kongevejen 7 har dog meddelt, at ejendommen ikke ønskes afhændet, hvorfor der i første omgang kun bliver tale om nedrivning af Kongevejen 9.

Problemer med offentlig sti
Som led i byggemodningen skal kommunen anlægge en offentlig sti med tilslutning til Kongevejen. Stien var i rammelokalplan 1-134 planlagt at munde ud ved fodgængerovergangen ved Blovstrød Byvej - dvs. gennem nr. 7, som dog ikke - som nævnt - nedrives i første omgang. Derfor forventes det nødvendigt at flytte stiens forløb, så tilslutning mod Kongevejen sker ved Kongevejen 9.

AOB: Man kunne også blot - ind til videre - stoppe stiforløbet ved vejen bag nr. 7, så den til sin tid udmunder det naturlige sted ved fodgængerovergangen. 

Nedrivning anbefales
Fra Teknik- og Planudvalgets sidste mødereferat lyder det således: "Det vedtages at anbefale, at der meddeles tilladelse til nedlæggelse af boligen på Kongevejen 9, og at ejendommen nedrives som led i byggemodningen af det nye boligområde i Blovstrød. Det anbefales endvidere, at der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 250.000 kr. til arbejdet."