Protester mod to nye parcelhuse på Elmevej

Mange bemærkninger til lokalplanforslaget vedr. opførelsen af to nye parcelhuse på Elmevej

Bilag til lokalplanforslaget. De to nye parcelhuse får adgang fra Elmevej. De tre eksisterende rækkehuse til højre på planen har adgang fra Parkvej.

Bilag til lokalplanforslaget. De to nye parcelhuse får adgang fra Elmevej. De tre eksisterende rækkehuse til højre på planen har adgang fra Parkvej.

Bilag til lokalplanforslaget. Bemærk, at pga. det stærkt faldende terræn, udføres villaerne med østfacader i to etager, og der sker en terrænregulering ud mod Elmevej.

Bilag til lokalplanforslaget. Bemærk, at pga. det stærkt faldende terræn, udføres villaerne med østfacader i to etager, og der sker en terrænregulering ud mod Elmevej.

Lokalplanforslaget nr. 1-139 for to parcelhuse på Elmevej omhandler en del af det areal, der er blevet ledigt, efter at spejderne er flyttet fra grunden og spejderhytten er blevet fjernet.

Ejendommen ligger i landzone og har tidligere været omfattet af Lokalplan 126 Parkvej-Blovstrød. Da arealet ligger i landzone, er der udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan, der overfører området til byzone. AOB har tidlige omtalt lokalplanforslaget: LÆS HER: To parcelhuse på Elmevej

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 12 uger fra den 7. juni til den 30. august, og har medført en del bemærkninger.

I alt 24 bemærkninger til planen
Der er kommet tre indsigelser i høringsperioden, én fra G/F Parkvej - som har 1 bemærkning. Én fra beboerne på Parkvej 29, 31 og 33 - som har 16 bemærkninger, og én fra beboere på Elmevej underskrevet af 16 beboere - som har 7 bemærkninger.

Hovedpunkterne i indsigelserne er, at bebyggelsen giver skygge og indbliksgener, er uskøn arkitektur i to etager, og at placeringen mod Elmevej er uhensigtsmæssig, da vejen er for lille.

Sagen blev i går behandlet i Teknik- og Planudvalget, hvor Forvaltningen foreslog, at lokalplanforslaget indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet uden ændringer.

Besigtigelse på stedet
Men Teknik- og Planudvalget besluttede, at sagen genoptages med besigtigelse på stedet på det kommende møde.