Er FLEX-tur lovlig?

Dansk Taxi Råd stiller spørgsmålstegn ved Flextur

Flexture køres normalt af taxaer og liftvogne. Manipuleret foto: AOB

Flexture køres normalt af taxaer og liftvogne. Manipuleret foto: AOB

Dansk Taxi Råd stiller spørgsmålstegn ved Flextur
Man kan diskutere, om det er kommunal kernevelfærd, når f.eks. Allerød Kommune tilbyder raske borgere at bestille en Flextur fra hoveddør til bestemmelsesdør, til en brøkdel af prisen for en taxi," siger Dansk Taxi Råd

Allerød Kommunes hjemmeside 'Flextur' indgår i øjeblikket i forhandlingerne om en modernisering af taxiloven, hvor det diskuteres, om der skal indføres restriktioner på brugen af Flexture. I den forbindelse stiller Dansk Taxi Råd spørgsmålstegn ved Flextur, som ordningen praktiseres blandt andet i Allerød Kommune.

Hvem vil ikke gerne køre 10 km. for 24 kr.
Dansk Taxi Råds direktør, Trine Wollenberg, siger:
"Flextur er en hensigtsmæssig erstatning for dyre og ufleksible busser i fast rutefart i tyndt befolkede områder. Man kan dog diskutere, om det er kommunal kernevelfærd, når f.eks. Allerød Kommune tilbyder raske borgere at bestille en Flextur fra hoveddør til bestemmelsesdør, til en brøkdel af prisen for en taxi, i Allerød by, hvor der er adgang til kollektive transporttilbud. For hvem vil ikke gerne køre 10 km. for 24 kr. på en kommunalt støttet 'taxitur', i stedet for at vente på bussen, fristes man til at spørge?"

"Flextur skal ikke afskaffes. Men det er fornuftigt med et politisk 'serviceeftersyn', så det forbliver et buskompenserende produkt og ikke udvikler sig til offentligt betalt taxikørsel i byområder," siger Trine Wollenberg.

Dansk Taxi Råd undrer sig over, at der ikke er restriktioner på Flextur i Allerød Kommune og påpeger, at der er kommuner, der fravælger at yde tilskud til Flexture, som både starter og slutter i centerbyen. Rådet nævner, at i Næstved Kommune er Flextur forbeholdt dem, som bor langt fra kollektiv trafik, hvilket har ført til, at Næstved har sparet cirka 75% på budgettet til Flextur.

Dansk Taxi Råd kunne også godt tænke sig at vide, om Allerød Kommune har et overblik over, hvor mange borgere, der i gennemsnit samkøres på en Flextur. Det sker blandt andet med henvisning til, at Movia - der udbyder kørslen for Allerød Kommune - skriver, at Flextur køres af taxaer og liftvogne, men ikke er taxakørsel, da man ofte kører sammen med andre, der også har bestilt kørsel.

FAKTA:
Allerød Kommune tilbyder alle borgere at bestille en Flextur fra hoveddør til bestemmelsesdør, til en brøkdel af prisen for en taxi. Grundtaksten inklusiv 10 km kørsel er 24 kr. Herefter er prisen 6 kr. pr. km. Medrejsende betaler halv pris. Ved bestilling over nettet gives der 10% rabat.

Man bliver kørt fra adresse til adresse (dog kun indenfor kommunegrænsen eller til andre kommuner med Flextur). Man skal bare selv kunne stige ind og ud af bilen. Flextur kører alle dage fra kl. 6.00 til kl. 23.00.

Borgmesteren svarer:
I et indlæg på allerødnyt.dk svarer borgmester Jørgen Johansen på kritikken:
"Allerød har valgt at tilbyde Movias Flexture, fordi vi er en kommune med en vis geografisk udstrækning. Vi har borgere, der bor i lokalsamfund, i mindre landsbyer og spredt i landområdet, som ligger langt fra Lillerød Bymidte og S-togsstationen – og hvor der ikke er adgang til dækkende kollektive transporttilbud."

Jørgen Johansen fortsætter:
"Jeg er helt enig i, at flextur ikke skal bruges i situationer, hvor det kun handler om, at man ellers kunne vente lidt længere på bussen. Men det er heller ikke min opfattelse, at det er den måde, som langt de fleste bruger ordningen på i dag."

Jørgen Johansen mener, at det er godt, at Dansk Taxi Råd holder et vågent øje med Flextur. Han mener, at det gør kommunerne også. "Det har været medvirkende til, at Movia for eksempel har stoppet for flexture til Kastrup Lufthavn – og at prisen for de lange ture over kommunegrænserne vil blive hævet fra 2017.

"Derudover hæver Allerød Kommune grundtaksten for Flextur fra 24 kroner til 36 kroner i 2017," siger Jørgen Johansen og fortsætter:
"I Allerød følger vi løbende op på brugen af Flextur, og hvad der bliver af muligheder for at tilpasse ordningen yderligere i fremtiden. Flextur skal være et tilbud, hvor der er et reelt behov, og hvor det er med til, at kommunen kan spare på den ordinære busdrift."