Der opføres to villaer på Parkvej, hvor den gl. spejderhytte ligger

På Parkvej 27 ligger den gamle spejderhytte, som nu skal fjernes. På grunden skal der efterfølgende opføres to parcelhuse - det har byrådet nu vedtaget

Blackfoot-spejdernes gamle hytte skal være fjernet inden den 1. april i år. Herefter er der mulighed for opførelse af to parcelhuse på grunden. Foto: AOB

Blackfoot-spejdernes gamle hytte skal være fjernet inden den 1. april i år. Herefter er der mulighed for opførelse af to parcelhuse på grunden. Foto: AOB

På Parkvej 27 ligger Blackfoots gamle spejderhytte, som bliver fjernet i forbindelse med spejdernes overtagelse af det tidligere Blovstrød Stadion på Sandholmgårdsvej.

Som led i aftalen med spejderne om overtagelse af Blovstrød Stadion, skal der etableres boliger på det ledige grundareal, som ejes af Allerød Kommune. Da området imidlertid ligger i landzone er det en forudsætning, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Med en nabobebyggelse af række- og parcelhuse vil en af disse boligtyper være naturlig at indpasse, anføres det i dagsordenen.

Et flertal af byrådsmedlemmerne gik ind for, at der udarbejdes en ny lokalplan med kommuneplantillæg med henblik på at muliggøre etablering af to parcelhuse. Adgangen til de to huse bliver ikke fra Parkvej, men derimod fra Elmevej.