40 km/t på Kongevejen

Renoveringen af Kongevejen er nu i fuld gang, og allerede før jul havde entreprenøren etableret en oplagsplads for de kommende arbejder

På en del af Kongevejen er hastigheden nu sat ned til 40 km/t. Foto: AOB

På en del af Kongevejen er hastigheden nu sat ned til 40 km/t. Foto: AOB

Entreprenørens oplagsplads strækker sig fra Blovstrød Kro og nordpå tæt til det nuværende busstoppested, som fremover nedlægges. Foto: AOB  

Entreprenørens oplagsplads strækker sig fra Blovstrød Kro og nordpå tæt til det nuværende busstoppested, som fremover nedlægges. Foto: AOB  

Undertiden må bilisterne have tålmodighed og vente på, at entreprenørmaskinerne arbejder på tværs af kørebanen. Foto: AOB   

Undertiden må bilisterne have tålmodighed og vente på, at entreprenørmaskinerne arbejder på tværs af kørebanen. Foto: AOB  

I forbindelse med renoveringen af Kongevejen her i Blovstrød er entreprenøren lige før jul blevet færdig med at etablere en oplagsplads for de kommende arbejder. 

Tidligere blev det oplyst, at renoveringen af Kongevejen skulle starte i slutningen af 2015, men det var der ikke meget der tydede på, men nu skete det alligevel.

Entreprenøren har nu etableret en oplagsplads over for Blovstrød-bageren, og meget snart vil der ske store ting på Kongevejen, som uvægerlig vil påvirke Kongevejs-trafikken i en længerede periode. Hastigheden er på en del af strækningen sat ned til kun 40 km/t, idet man i øjeblikket arbejder midt på vejbanen for at bearbejde midterzonen.

Der er i første omgang kun tale om at renovere en tredjedel af Kongevejen - det er den sydligste del fra Drabækken og op forbi T-krydset ved Sortemosevej.

De 2/3 af Kongevejen, som ligger nord for Sortemosevej, må vente endnu nogle år med renovering: Foto: AOB

De 2/3 af Kongevejen, som ligger nord for Sortemosevej, må vente endnu nogle år med renovering: Foto: AOB