Borgmesterligt skud

Borgmester Jørgen Johansen indviede forleden dag det renoverede skydeanlæg under Blovstrød Skole. Det skete bl.a. med affyring af det første skud 

Borgmester Jørgen Johansen med den skydeskive, der viser, hvor hans indvielses-skud sad. Skiven bliver nu indrammet og ophængt i lokalerne. Foto: Michael Braunstein, Allerød Nyt

Borgmester Jørgen Johansen med den skydeskive, der viser, hvor hans indvielses-skud sad. Skiven bliver nu indrammet og ophængt i lokalerne. Foto: Michael Braunstein, Allerød Nyt

Borgmester Jørgen Johansen indviede forleden dag Blovstrød Skytteforening og Blovstrød Pistolskytteforenings renoverede skydebane i en lokale under Blovstrød Skole. Det skete bl.a. med affyring af det første skud.

Allerød Nyt refererer fra indvielsen:
I sin tale ved indvielsen, sagde Jørgen Johansen: "Jeg vil gerne have, at det første skud skal symbolisere det gode samarbejde mellem kommunen og de frivillige,"

Svend Bodilsen, medlem af bestyrelsen i Blovstrød Skytteforening, talte også om borgmesterens skud og han sagde bl.a.: "Da det er det første skud, og det markerer indvielsen, vil vi indramme skiven og hænge den op." 

Allerød Nyt skriver videre: 
Det lagde naturligvis ikke mindre pres på borgmesteren med hensyn til at den forestående præstation. Men der lød kun anerkendende ord, da en tilfreds Jørgen Johansen viste skydeskiven frem efter skuddet.

Skydebanen i Blovstrød havde i længere tid haft brug for en gennemgribende renovering, ikke mindst for at kunne leve op til myndighedskrav, men også for at få moderniseret forholdene for skytterne.

I foråret 2015 blev der indgået en aftale om renoveringen mellem tre parter, nemlig Allerød Kommune, som ejer lokalerne, Skydebaneforeningen Danmark og brugerforeningerne. Byrderne var nogenlunde ligeligt fordelt på parternes skuldre.

I sin tale ved indvielsen takkede Svend Bodilsen kommunen for samarbejdet, ligesom han takkede medlemmerne for deres store indsats. Og også fra Jørgen Johansens side lød der en stor tak for det arbejde, der var udført med renoveringen af skydeanlægget.