NIRAS: Busstoppestedet generer ikke udkørslen fra Blovstrød Byvej

I det forslag til placering af busstoppestederne, som Teknik- og Planudvalget igen skal tage stilling til, er det ene busstoppested stadig placeret uforsvarligt efter fleres mening

Som det fremgår af ovenstående udsnit af NIRAS' forslag, har man stadig fastholdt, at det  busstoppested på nord/øst-siden af Kongevejen placeres tæt op ad Blovstrød Byvej, hvilket flere Blovstrød-borgere mener er en uansvarlig løsning. Det bør placeres umiddelbart ved den nye fodgængerovergang - ud for Østre Teglværksvej. Tekst: AOB

Som det fremgår af ovenstående udsnit af NIRAS' forslag, har man stadig fastholdt, at det  busstoppested på nord/øst-siden af Kongevejen placeres tæt op ad Blovstrød Byvej, hvilket flere Blovstrød-borgere mener er en uansvarlig løsning. Det bør placeres umiddelbart ved den nye fodgængerovergang - ud for Østre Teglværksvej. Tekst: AOB

Ultimo maj måned bragte vi to artikler her på hjemmesiden, som beskrev de ændringer, der vil ske på Kongevejen i forhold til de tidligere oplæg, der har været fremvist.

Vi fik den gang flere reaktioner fra læsere, som havde bemærkninger til bl.a. placeringen og udformningen af busstoppestedet på nord/øst-siden af Kongevejen.

Uforsvarlig løsning
En af læserne skrev den gang: “Den af NIRAS viste placering af busstoppestedet på nord/øst-siden af Kongevejen er alt for tæt på Blovstrød Byvej. Det er en uforsvarlig løsning, som man også tidligere har påpeget ved et møde overfor kommunen.

Sagen er den, at de bilister, der kommer fra Blovstrød Byvej og skal ud på Kongevejen for at køre mod Birkerød, ikke kan orientere sig om den trafik, som kommer nord fra. Det er i dag allerede svært at overskue den hurtige trafik, som kommer fra højre side, og det bliver mere problematisk, når der opsættes en bus-læskærm - for ikke at sige, når der holder en bus.

Placeres ved fodgængerovergang
Denne uforsvarlige placering kan løses, ved at anbringe busstoppestedet (helst som en buslomme) lige over for Rema 1000, hvor der netop nu er placeret en fodgængerovergang (ud for Østre Teglværksvej). Dette er også en meget mere central placering af busstoppestedet.” 

Nu skal Teknik- og Planudvalget igen se på placeringerne af busstoppestederne, men af det notat, som NIRAS har udarbejdet, har man ikke kunnet indse de gener, som den valgte placering vil medføre.  

I notatet skriver NIRAS bl.a.:
I det nordgående spor rykkes busstoppestedet ca. 100 m længere mod nord til en placering umiddelbart nord for Blovstrød Byvej.

Ved busstoppestedet i det nordgående spor vil busserne holde på kørebanen, som de gør i dag. Fremkommeligheden for den nordgående biltrafik er derfor uændret ift. i dag.

Endvidere er det mest hensigtsmæssigt at bevare busstoppestedet på kørebanen, idet etablering af en buslomme vil medføre en ekspropriering af et (mindre) areal af præstegårdshaven. Ekspropriationsbehovet skyldes at de faste krav til bredden af den kommende supercykelsti og fortovets bredde.

Vil fornuften sejre?
Nu er det så spørgsmålet om udvalget er enig med NIRAS, eller om man godt kan se fornuften i at placere stoppestedet længere mod nord og iøvrigt etablere en buslomme. 

Sagen bliver måske afgjort på tirsdag, den 22. september, når Teknik- og Planudvalget holder møde.