Stor bolig-udbygning i kommunen til høring

Planstrategien for hele Allerød Kommune tager udgangspunkt i boligudbygningen på i alt 1.900 nye boliger på 12 år. Også i Blovstrød er der helt nye udbygningplaner

Planstrategien tager udgangspunkt i en boligudbygning på i alt 1.900 nye boliger på 12 år. Foto-manipulation: AOB

Planstrategien tager udgangspunkt i en boligudbygning på i alt 1.900 nye boliger på 12 år. Foto-manipulation: AOB

Et enigt Allerød Byråd besluttede på sit august-møde at sende et forslag til ny planstrategi til høring. Forslaget opererer med en stor boligudbygning på i alt 1.900 nye boliger i de kommende 12 år. Herunder er der i Blovstrød planlagt ikke mindre end 855 boliger fordelt på fire forskellige boligafsnit. 

Ny befolkningsprognose
Med udgangspunkt i forslaget er der lavet en ny befolkningsprognose, som frem mod 2026 viser en beskeden tilbagegang i antallet af 6-16 årige, flere 0-5 årige, flere personer i den erhvervsaktive alder og en fordobling af borgere i gruppen på 80 år og opefter.

Forslaget indeholder otte emner
I forslag kan man læse byrådets vurderinger og kommende initiativer inden for otte emner:
1.   Allerød Kommune i storbyregionen
2.  Boliger og befolkning
3.  Kernevelfærd
4.  Motion og sundhed
5.  Handel og kulturliv
6.  Erhverv
7.  Natur og landskab
8.  Klima, miljø og grundvand

For hvert emne er der beskrevet en række konkrete initiativer, som byrådet ønsker, samt en vurdering af de økonomiske konsekvenser og muligheder.

Byrådet har særligt fokus på at sikre kernevelfærden gennem boligudbygning. Planstrategien er bl.a. byrådets bud på hvor og hvordan den videre boligudbygning skal foregå de kommende 12 år, og hvordan udbygningen vil påvirke vores kernevelfærd. 

Den fremtidige udbygning i Blovstrød
AOB har fokuseret på den del af strategien, som omhandler den fremtidige udbygning i Blovstrød, hvor der er tale om fire boligområder: Græsmarken, Teglværkskvarteret, Det nye Blovstrød og Sandersvej. Det samlede antal boliger udgør 855.

AOB har fokuseret på de fremtidige udbygninger i Blovstrød. Som det fremgår af de farvede markeringer, er der tale om fire boligområder: Græsmarken, Teglværkskvarteret, Det nye Blovstrød og Sandersvej. Illustration: Allerød Kommune. Farvemarkeringer: AOB

AOB har fokuseret på de fremtidige udbygninger i Blovstrød. Som det fremgår af de farvede markeringer, er der tale om fire boligområder: Græsmarken, Teglværkskvarteret, Det nye Blovstrød og Sandersvej. Illustration: Allerød Kommune. Farvemarkeringer: AOB

Græsmarken
Bebyggelsen ved Græsmarken har vi tidligere omtalt her på hjemmesiden, og den fremtidige bebyggelse er placeret, hvor bl.a. 'Klatretræet' tidligere havde til huse - disse nuværende bygninger skal på sigt nedrives. Ca. 30 boliger.

Teglværkskvarteret
Teglværkskvarteret har vi omtalt i to artikler: LÆS HER: Teglværkskvarteret. Ca. 360 boliger.

Det nye Blovstrød
Det nye Blovstrød består som bekendt af fire byggefelter B.1, B.2, B.3 og B.4 og er placeret umiddelbart syd-vest for Kongevejen. Ca. 300 boliger.

Sandersvej
Sandersvej er et nyt byggefelt, som er dukket op i forbindelse med den store boligudbygningsplan. Området ligger syd for det nye Blovstrød og går helt op til jernbanen. Navnet 'Sandersvej' er den gamle kirkesti, som oprindeligt gik fra Kongevejen over markerne til Høvelte. Ca. 165 boliger.

Grafik: AOB

Grafik: AOB

Høvelte S-togstation
I planen indgår også en opgradering af trinbrættet ved Høvelte og på sigt en jernbaneforbindelse mellem Hillerødbanen og Farumbanen ved en sammenkobling ved Høvelte.  
En permanent togstation ved Høvelte vil give mange muligheder for de nye beboerne i Blovstrød, specielt til de, der flytter ind i det nye Blovstrød - og i særdeleshed for de fremtidige beboere ved Sandersvej-kvarteret. 

Høring i otte uger
Forslaget til planstrategien skal i høring i otte uger.
I høringsperioden holdes der et borgermøde, og der vil være en 'planudstilling' på bibliotekerne i Lillerød og Lynge og på rådhuset.

Planstrategien, som er på 28 sider, kan i sin helhed læses her:  PLANSTRATEGI 2015