Blovstrød Kirke - en åben kirke

Blovstrød Kirke vil fremover stå åben i dagtimerne. Det bliver herefter muligt at se indenfor til stille eftertanke og andagt eller vise kirken frem for familie og venner

Menighedsrådet har truffet en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige, for at kirken kan komme til at stå åben.  Foto: AOB

Menighedsrådet har truffet en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige, for at kirken kan komme til at stå åben.  Foto: AOB

Der har været rejst ønske om, at besøgende får mulighed for at gå ind i kirken og meditere i dens smukke og stemningsfyldte atmosfære.

Blovstrød menighedsråd har derfor besluttet, at kirken skal være åben i dagtimerne mandag til fredag, når det ikke er i vejen for kirkelige handlinger.

Kirken vil blive åbnet og lukket af graveren og vil normalt være tilgængelig om hverdagen  mellem kl. 9:00 og 15:00.

Adgangen til kirken vil dog i forbindelse med begravelser, bisættelser, konfirmationer, bryllupper, babysalmesang mv. være forbeholdt deltagerne i disse handlinger.

Det oplyses, at ordningen træder i kraft i år fra den 1. september. 

Derudover bør det nævnes, at det som altid er muligt at blive låst ind i kirken på andre tidspunkter ved at rette henvendelse til præsterne eller graveren.