Center Sandholm = rent center for modtagelse af asylansøgere

Den gruppe af udvisningsdømte kriminelle udlændinge og personer, der befinder sig i Danmark på tålt ophold, flyttes bl.a. fra Center Sandholm

Center Sandholm skal fremover være et rent center for modtagelse af asylansøgere. Foto: AOB

Center Sandholm skal fremover være et rent center for modtagelse af asylansøgere. Foto: AOB

I følge en pressemeddelelse fra bl.a. Udlændinge- og Integrationsministeriet oprettes der kort efter nytår et nyt udrejsecenter i Jylland, som vil få en indkvarteringskapacitet på op til 600 personer. 

Rent modtagecenter
Dette betyder, at den gruppe af udvisningsdømte kriminelle udlændinge og personer, der befinder sig i Danmark på tålt ophold, fremover ikke mere skal være i Center Sandholm eller i Udrejsecenter Sjælsmark.

Som det fremgår af pressemeddelelsen skal Center Sandholm således fremover være et rent center for modtagelse af asylansøgere.

Sjælsmark Kaserne udvides
Med til planen hører dog også, at Sjælsmark Kaserne skal udvides og omdannes til permanent at huse op til 700 personer. Det drejer sig primært om børnefamilier, der har fået endeligt afslag på asyl, og personer der eksempelvis er afvist efter Dublin-forordningen.

1.300 flygninge inden for en radius af en kilometer
Borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved er meget skuffet og siger: "Det er træls. Det er en voldsom koncentration af flygtninge på et meget lille areal. Center Sandholm huser 600 flygtninge, og nu skal Sjælsmark have op mod 700. Det er 1.300 flygtninge inden for en radius af kun en kilometer."