Flygtningepavilloner i Blovstrød

Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag til etablering af midlertidige boliger for flygninge i Blovstrød ved Blovstrød Teglværksvej. Byrådet skal tage stilling til forslaget på torsdag

Det er arealet ved Blovstrød Teglværksvej mellem Blovstrødhallens fodboldbaner og indkørslen til NEFF, som forvaltningen peger på, der er en mulighed for opførelse af flygtningepavilloner. Foto: AOB

Det er arealet ved Blovstrød Teglværksvej mellem Blovstrødhallens fodboldbaner og indkørslen til NEFF, som forvaltningen peger på, der er en mulighed for opførelse af flygtningepavilloner. Foto: AOB

Teknik- og Planudvalget besluttede den 8. juni 2015, i forbindelse med prioritering af placering af flygtningeboliger, at der skulle undersøges alternative muligheder til forslaget om placering ved Rønneholt Parkvej.

Udover ovennævnte alternativ er der behov for yderligere placeringsmuligheder for at imødekomme behovet for fremtidig boligplacering for flygtninge.

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt mulighederne ud fra, at arealerne skal være kommunalt ejet, og der skal være adgang til forsyningsledninger mv. Endvidere at boligerne placeres spredt i hele kommunen. 

Forvaltningen er kommet med følgende forslag til placering af flygtningepavilloner:

  1. Ved Blovstrødhallen 
  2. Ved Lyngehallen 
  3. Ved indretning i eksisterende bygninger i forbindelse med en evt. nedlæggelse af skole i 'midtbyen'. 

Økonomiudvalget har set på sagen og indstiller, at Forvaltningens forslag 1 og 2 godkendes af byrådet.  Forvaltningens forslag 3, samt forslaget om placering af midlertidige flygtninge boliger ved Rønneholt Parkvej udgår dermed.

Byrådet holder møde nu på torsdag, den 8. oktober, hvor bl.a. denne sag skal behandles.

Flygningepavillonerne skal ligge på kommunens grund, som strækker sig fra Blovstrødhallens fodboldbaner til indkørslen til NEFF. Foto: AOB

Flygningepavillonerne skal ligge på kommunens grund, som strækker sig fra Blovstrødhallens fodboldbaner til indkørslen til NEFF. Foto: AOB