Ændringer af kirkegårdens stensætninger

Når man kommer kørende ad Kærvej, møder man i disse dage flere entreprenørmaskiner, som arbejder med kirkens stensætninger - både ved Møllestien og ved Kapélvej

Stensætningen langs Møllestien nedlægges og i stedet plantes en bøgehæk langs vejen, hvor der samtidig sættes en granitkantsten. Foto: AOB

Stensætningen langs Møllestien nedlægges og i stedet plantes en bøgehæk langs vejen, hvor der samtidig sættes en granitkantsten. Foto: AOB

Kirkeværge Jørgen Jessen fortæller til AOB: "Stensætningen langs den nordligste del af kirkegården vest for Kærvej - langs Møllestien -  har igennem en årrække skabt en del problemer på grund af udfaldende kampesten. Specielt har vi frygtet, at det kunne medføre risiko for biltrafikken på Møllestien. Vor kirkegårdskonsulent har derfor foreslået, at stensætningen langs Møllestien erstattes af en bøgehæk, der matcher med hækkene på den anden side af stien og skaber en fin afgrænsning af kirkegården."

"Der sker derfor voldsomme ting på stedet: De store kampesten tages op med store kraner og køres væk i containere, jordfyld omplaceres ligeledes med store maskiner, og nye græs- og stiarealer anlægges. Det virker meget voldsomt; men i løbet af nogle få dage er det overstået, og vi får et smukt anlæg at færdes ved, der vil skabe den ønskede ro ved gravstederne," lover Jørgen Jessen og fortsætter:

"Samtidig foretages reparation af den gamle høje mur bag kapellet som et led i den løbende vedligeholdelse af kirkegårdsmuren, der har stået på i planlagte etaper de sidste seks år.  

Selv om muren har været støbt op, sker der vandindsivning og dermed frostsprængninger. Muren om vor gamle kirkegård er placeret så tæt ved biltrafikken, at det er helt nødvendigt at følge dens tilstand nøje for at sikre, at der ikke sker udfald af sten på vejbanen."

"Det samlede arbejde, der udføres af det meget kompetente firma til netop den slags arbejder, Heino Vistisen A/S, forventes færdigt allerede i næste uge. På trods af, at firmaet kommer fra Næstved, er man i gang ca. kl. 7 om morgenen her på stedet!" slutter Jørgen Jessen.

Stendiget langs Kapélvej er aldrig blevet renoveret. Dette bliver nu ved samme lejlighed gennemgået/genopbygget, og nogle af kampestenene fra Møllestien anvendes ved denne istandsættelse. Foto: AOB

Stendiget langs Kapélvej er aldrig blevet renoveret. Dette bliver nu ved samme lejlighed gennemgået/genopbygget, og nogle af kampestenene fra Møllestien anvendes ved denne istandsættelse. Foto: AOB