Rejsegilde på det nye børnehus i Blovstrød

I går var der rejsegilde på Blovstrød Børnehus, som er under opførelse ud mod Kongevejen.

Opstarten af byggeriet var lidt tung, men nu er tidsplanen indhentet, så hovedentreprenøren,  Adserballe & Knudsen,  er sikker på, at kunne overholde afleveringsdatoen, som er den 31. december i år. Foto: AOB

Opstarten af byggeriet var lidt tung, men nu er tidsplanen indhentet, så hovedentreprenøren, Adserballe & Knudsen, er sikker på, at kunne overholde afleveringsdatoen, som er den 31. december i år. Foto: AOB

REJSEGILDE  I går var der rejsegilde på det nye byggeri ved Kongevejen, som skal indeholde Blovstrød Børnehus-1 for 150 børn i alderen 0-6 år.

En større vision om Blovstrød som Børne- og Læringsby
Ved rejsegildet holdt borgmester Karsten Längerich tale, og han sagde bl.a: 
"At vi nu er kommet så langt i dette projekt, skyldes jo bidrag fra mange forskellige. Det gælder Adserballe & Knudsen, Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen, fagfolk i Forvaltningen og de mange byrådspolitikere, som har engageret sig i projektet.

Der er en speciel tak til jer, der sørger for, at vores flotte nye børnehus rent faktisk skyder til vejrs. Tak til håndværkere for jeres flotte arbejde. og tak til arkitekter, ingeniører,  konstruktører og projektledere. Tak for at I formået at gøre vores mange tanker og visioner til et konkret projekt, som vi kan forholde os til.

Borgmester Karsten Längerich: "Projektet er en del af en større vision om Blovstrød som Børne- og Læringsby. Foto: AOB

Borgmester Karsten Längerich: "Projektet er en del af en større vision om Blovstrød som Børne- og Læringsby. Foto: AOB

Dette projekt er en del af en større vision om Blovstrød som Børne- og Læringsby, med endnu et børnehus her samt nyt klubtilbud.

For vi ved, at børnetallet er stigende her i Blovstrød – og det er jo dejligt! Det skyldes jo blandt andet kommunens ambitiøse boligudbygningsplan på den anden side af Kongevejen."

Der er kælet for detaljen såvel som helheden
Fra hovedentreprenøren, Adserballe & Knudsen, talte produktionsdirektør Rasmus Rømer Lausen, som sagde:
"Vi taler altid om traditioner, når vi holder rejsegilde. Og det er da også værd at nævne i en verden, hvor tingene går hurtigt, at der er ting vi holder fast ved og begivenheder, der gentager sig og skaber en vis form for genkendelighed.

Men som alt andet er der en balance, der skal opretholdes, når noget er vigtigt for os. Vi værner netop om traditionerne, fordi alt andet går så stærkt. Vi værdsætter muligheden for at bygge nyt, der er tilpasset nøjagtigt til brugernes behov, når vi kan se, at det gamle, som vi erstatter, er blevet slidt og utidssvarende. Vi vejer tungt i et projekt som dette, at institutionen er udformet til at rumme det individuelle barn i et stort fællesskab med 149 andre børn. Og der er kælet for detaljen såvel som helheden.

Produktionsdirektør Rasmus Rømer Lausen: "Før vi får set os om, er vi nået til årsskiftet, hvor brugerne overtager drømmen om deres nye hus for at få en konkret velfungerende hverdag". Foto: AOB

Produktionsdirektør Rasmus Rømer Lausen: "Før vi får set os om, er vi nået til årsskiftet, hvor brugerne overtager drømmen om deres nye hus for at få en konkret velfungerende hverdag". Foto: AOB

Allerød Kommune er visionær og har på sin dagsorden at skabe en vision for fremtidens Allerød. I processen er det fremhævet, at visionen skal gøres konkret. Denne balance mellem det store billede og det håndgribelige, mellem drømme og hverdag, rummer fortællingen de ting, vi værner om og som skal op i en højere enhed.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har tegnet et visionært projekt på vegne af Allerød Kommune, som vi som totalentreprenør i samarbejde med vores rådgivere, Rubow arkitekter, Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører og Vega landskab, har omsat til konkrete løsninger. Der er skabt balance mellem arkitektonisk vision, tekniske løsninger, landskab og bygbarhed.

Det er lykkedes gennem et godt og ligeledes velafbalanceret samarbejde. Og jeg kan måske tilføje, at vi som totalentreprenør er lykkedes med at afbalancere, at vi kom lidt tungt fra start til nu at følge tidsplanen.

Før vi får set os om, er vi nået til årsskiftet, hvor brugerne overtager drømmen om deres nye hus for at få en konkret velfungerende hverdag, og så er ringen sluttet.

Men indtil da dvæler vi et øjeblik ved vores traditionsrige rejsegilde for håndværkerne og udbringer en skål netop for håndværkerne og i dag også for de børn, for hvem dette byggeri får en vigtig rolle."

Lederen af det kommende Blovstrød Børnehus, Lone Sommer Hansen, var ved rejsegildet rundt i de forskellige bygningsafsnit for at sikre, at de visioner man oprindeligt havde med projektet nu også bliver en realitet. "Og det gør det! Vi glæder os meget!" Foto: AOB

Lederen af det kommende Blovstrød Børnehus, Lone Sommer Hansen, var ved rejsegildet rundt i de forskellige bygningsafsnit for at sikre, at de visioner man oprindeligt havde med projektet nu også bliver en realitet. "Og det gør det! Vi glæder os meget!" Foto: AOB

Børne- og læringsby
Det kan i øvrigt oplyses, at der også er afsat midler til at opføre endnu et dagtilbud i Blovstrød, der er planlagt at stå færdig i 2020. Sammen med de to børneinstitutioner og skolen samt et nyt klubtilbud skal de danne rammen om Blovstrød som ny børne- og læringsby.