Nødforsyningsvandledning til Lillerød Vandværk

Blovstrød Vandværk har nu afsluttet etableringen af en nødforsyningsledning til Lillerød vandværk.  

Vandledningsforbindelsen er lagt langs Sortemosevej mellem Ny Allerødgård (Allerød Privatskole) og ATP og videre frem til Banevang. Foto: AOB

Vandledningsforbindelsen er lagt langs Sortemosevej mellem Ny Allerødgård (Allerød Privatskole) og ATP og videre frem til Banevang. Foto: AOB

NØDFORSYNING  Lillerød og Blovstrød Vandværk har i fællesskab arbejdet på, at få etableret en nødforsyningsforbindelse mellem de to vandværker. Dette arbejde er nu afsluttet, og måske har man bemærket en del store 'muldvarpeskud' langs Sortemosevej. Det er steder, hvor man har gravet ned i terrænet og skudt vandledningen frem fra hul til hul. 

Vandværksbestyrer, Kurt Nielsen, fortæller til AOB, at ledningsforbindelsen er lagt langs Sortemosevej mellem Ny Allerødgård (Allerød Privatskole) og ATP og videre frem til Banevang  ved rundkørslen.

Kurt Nielsen siger videre: "Tidligere har Lynge Overdrev Vandværk etableret en nødforsyningsforbindelse til Lillerød Vandværk.

I særlige nødsituationer, hvor enten Blovstrød eller Lynge Overdrev ikke har mulighed for at levere vand - hvilket heldigvis sker meget sjældent - vil Lillerød Vandværk kunne levere vand til Blovstrød og Lynge Overdrev vandværkers forbrugere fra deres vandtårn.

Ligeledes vil Blovstrød og Lynge Overdrev Vandværker i fællesskab kunne forsyne Lillerød Vandværk."