Blovstrødbanen forlænges til privatskolen på Ny Allerødgård

Der er nu indgået en princip-aftale mellem Allerød Privatskole og Blovstrødbanen om at forlænge skinnesystemet fra Blovstrødhallen frem til privatskolen

Forlængelsen af Blovstrødbanen er ca. 1/2 km - den orange markering. Og anlægget placeres langs sydsiden af Sortemosevej. Grafik: AOB

Forlængelsen af Blovstrødbanen er ca. 1/2 km - den orange markering. Og anlægget placeres langs sydsiden af Sortemosevej. Grafik: AOB

Allerød Privatskole har indgået en princip-aftale med Blovstrødbanen om at forlænge baneanlægget fra Blovstrødhallen og frem til privatskolen, idet der er planer om, at skoleeleverne i et vist omfang skal bruge Blovstrødhallen og dermed kan benytte veterantoget. Dette vil give en sikrere og hurtigere vej til og fra hallen.

Skal også køre i vinterperioden
Det er tanken, at toget skal køre efter en fast køreplan tilrettelagt af skolen, og toget skal også køre i vinterperioden. "Vi har tre overdækkede vogne, som vi vil indsætte ved dårligt vejr" siger formanden for Blovstrødbanen, Alex Udstad.

Selve anlægget placeres på sydsiden af Sortemosevej - jf. ovenstående plantegning, og der bliver kun tale om en mindre terrænregulering.

Der er selvsagt flere instanser, bl.a. Trafikstyrelsen, som skal godkende det endelige projekt, og man mener derfor ikke, at det er realistisk, at toget kommer til at køre før til næste forår.

Projektet er realistisk
Formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer, siger til AOB. "Projektet er realistisk, idet arealet, som sporanlægget skal placeres på, ejes af kommunen. Det vil samtidig forbedre den kollektive transport - det grønne regnskab, og det fremtidige plejehjem i Teglværkskvarteret ved XL-byg vil ligeledes kunne nyde godt af at komme nemmere til indkøb i bl.a. Rema 1000."

"Vi ser positivt på idéen, men har endnu ikke behandlet sagen i udvalget," slutter Jesper Hammer.

Jesper Hammer: "Vi ser positivt på idéen, men har endnu ikke behandlet sagen i udvalget." Foto: AOB

Jesper Hammer: "Vi ser positivt på idéen, men har endnu ikke behandlet sagen i udvalget." Foto: AOB

Glemte vi lige at sige, at det i dag er den 1. april?