Kommunen ignorerer den radioaktive luftart radon

Allerød Kommune undersøger ikke, om niveauet af den kræftfremkaldende luftart radon er for høj i sine bygninger

Kommune undersøger ikke, om niveauet af den radioaktive luftart radon er for høj i sine bygninger. Arkivfoto: AOB

Kommune undersøger ikke, om niveauet af den radioaktive luftart radon er for høj i sine bygninger. Arkivfoto: AOB

Flere af de Nordsjællandske kommuner - herunder Allerød Kommune - undersøger ikke, om niveauet af den radioaktive luftart radon er for høj i sine bygninger - "Bekymrende," lyder det fra en ekspert.

Selvom den tidligere regering opfordrede alle landets kommuner til at undersøge niveauet af den radioaktive luftart radon i deres bygninger, er det få kommuner i Nordsjælland, der rent faktisk har lavet radon-målinger.

Hverken i Egedal, Allerød eller Furesø har man inden for de seneste år foretaget måinger af den radioaktive luftart, der i værste fald kan være kræftfremkaldende.

Den næstværste klasse
Og det på trods af at kommunerne alle blev rangeret i klasse 3, - den næstværste ud af 4 klasser - i en undersøgelse fra 2001, der blev udarbejdet af Statens Institut for Strålebeskyttelse, Forskningscenter Risø samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Det bekymrer radon-ekspert Khushal Shah.

"Kommunerne bør sørge for at få foretaget radon-meldinger i offentlige institutioner. Hvis man er borger i en kommune, hvor der er meldt høje radonværdier, så giver det god mening, at man er bekymret, siger ingeniøren, der er rådgivende bygningsingeniør i RadonHuset /AJ-HealthTech ApS.

Blovstrød-borger tester
AOB er bekendt med, at en borger her i Blovstrød pt. undersøger radon-forekomsten i sin bolig. Han afventer resultatet inden for en måneds tid og vil viderebringe resultatet.

FAKTA:
Radon kan forårsage lungekræft.
Der er dokumenteret sammenhæng mellem radon og kræft. Jo længere tid en person opholder sig i en bolig, der indeholder radon, og jo højere dette indhold er, desto større er risikoen for at få lungekræft. Effekten af påvirkningen fra radon og andre radioaktive stoffer, som dannes af radon, varierer fra person til person. Det er anslået, at radon i boliger er årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark,

Børn med leukæmi har boet i hjem med mere radon
Børn, der udvikler akut lymfatisk leukæmi, har boet i hjem med mere radon end andre børn. Mens sammenhængen mellem radon og lungekræft har været velkendt i en årrække, så ser det nu også ud til, at radon kan øge risikoen for, at børn bliver ramt af akut lymfatisk leukæmi. Det fremgår af undersøgelsen ”Domestic radon and childhood cancer in Denmark”, som blandt andet Kræftens Bekæmpelse står bag.