Rekreativ sti rundt om Sjælsø

En miljø-sti rundt om Sjælsø har i fem år stået højt på ønskesedlen i de tre kommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal, der omkranser søen - nu bliver det endelig en realitet

“Det er vældigt opmuntrende, at der nu er kommet liv i stiplanerne omkring Sjælsø igen. Det åbner nogle fantastiske perspektiver for naturoplevelser i området, nu hvor planen realiseres,” lyder det fra styregruppen. Foto: AOB

“Det er vældigt opmuntrende, at der nu er kommet liv i stiplanerne omkring Sjælsø igen. Det åbner nogle fantastiske perspektiver for naturoplevelser i området, nu hvor planen realiseres,” lyder det fra styregruppen. Foto: AOB

En gang- og cykelsti rundt om Sjælsø har længe stået højt på ønskesedlen i de tre kommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal, der omkranser søen. Nu ser det ud til, at stien er rykket en hel del nærmere, for sammen med Gentofte Kommune og A/S Nordvand, som ejer søen og en del af arealerne langs dens bred, er de tre kommuner og Naturstyrelsen gået sammen om at realisere stiprojektet.

Med projektet ønskes det at åbne adgangen til Sjælsø ved etablering af en sammenhængende rekreativ gang- og cykelsti, der vil give offentligheden mulighed for at opleve landskabet og naturen omkring søen. 

Allerød Kommune har siden 2010 indgået et samarbejde med Naturstyrelsen, Nordvand, Rudersdal og Hørsholm Kommuner om etablering af sti rundt om Sjælsø.

Allerød Kommune har siden 2010 indgået et samarbejde med Naturstyrelsen, Nordvand, Rudersdal og Hørsholm Kommuner om etablering af sti rundt om Sjælsø.

Det er hensigten, at stiprojektet skal forløbe i flere etaper, hvor de enkelte stistrækninger etableres efterhånden, som der bliver mulighed for at få dem gennemført. 

Ruten planlægges så vidt muligt på de eksisterende vej- og stiforløb, men om nødvendigt anlægges stien i et nyt tracé gerne i direkte kontakt med søbredden, der vil give en stor visuel værdi. Stien vil få en samlet længde på godt 10 km, hvoraf under én kilometer ligger i Allerød Kommune. 

“Med sin bynære beliggenhed vil den kunne blive et nyt spændende rekreativt tilbud, primært til borgerne i Birkerød, Blovstrød og Hørsholm, men vil også være et attraktivt regionalt tilbud,” lyder det fra projektets styregruppe. 

Der er flere strækninger omkring søen, hvor der i dag mangler forbindelse (jf. område 1-4 på ovenstående kort). 

For over to år siden lød det således:
“Det er anbefalingen fra styregruppen, at der udarbejdes et projektforslag og en miljøvurdering for de på kortet viste etaper (1-3). Projektforslaget vil indeholde en vurdering af hvilke anlæg og stiforløb, der kan anbefales i forhold til miljø, jordbund og trafikale forhold m.v. 

Projektforslaget vil også indeholde et overslag over anlægsøkonomien, og vil kunne danne grundlag for ansøgning om støtte til projektet fra relevante fonde og puljer. 

Det er endvidere anbefalet, at der på et tidligt tidspunkt i projektet sker en inddragelse af foreninger og andre med interesser i området og for sagen.”

Nu er man kommet noget længere i sagen
Det har været en lang sagsbehandling, men man er nu kommet så langt, at Allerød Kommune har imødekommet en ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelses-loven. Afgørelsen medfører således, at der kan etableres et rekreativt stiforløb ved Sjælsø.

Miljø-stien bliver således nu en realitet, og som nævnt, etableres projektet i et samarbejde mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.