Busstoppestederne på Kongevejen

De kommende busstoppesteder på Kongevejen bliver - som tidligere vist - placeret ved Blovstrød Byvej 

Busstoppestederne på Kongevejen bliver placeret ved Blovstrød Byvej, som vist på ovenstående plantegning. Illustration: NIRAS. Rød markering: AOB  

Busstoppestederne på Kongevejen bliver placeret ved Blovstrød Byvej, som vist på ovenstående plantegning. Illustration: NIRAS. Rød markering: AOB 

Alt Om Blovstrød har rettet henvendelse til formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer, for at høre nærmere om den endelige placering af specielt busstoppestedet på Kongevejen for den nordgående trafik.

Flere af vore læsere har tidligere givet udtryk for, at den foreslåede placering umiddelbart nord for Blovstrød Byvej vil være meget uheldig. 

"Sagen er den, at de bilister, der kommer fra Blovstrød Byvej og skal ud på Kongevejen for at køre mod Birkerød, ikke kan orientere sig om den trafik, som kommer nord fra. Det er i dag allerede svært at overskue den hurtige trafik, som kommer fra højre side, og det bliver mere problematisk, når der opsættes en bus-læskærm - for ikke at sige, når der holder en bus," siger en af vore læsere.

Jesper Hammer svarer AOB: "Busstoppestederne på Kongevejen bliver placeret ved Blovstrød Byvej, som tidligere vist på en offentliggjort plantegning - jf. ovenstående plan.

For busser, der kommer fra Birkerød er placeringen lige nord for Blovstrød Byvej og for busser mod Birkerød er placeringen lidt nord for Statoil. 

Begge busstoppesteder er således rykket ca. 100 meter mod nord i forhold til i dag." 

Flere fordele
"Denne placering har to fordele," siger Jesper Hammer: 

"Den første er, at placeringen giver god adgang både til boligerne i det nuværende Blovstrød via Blovstrød Byvej og til den nye bydel via den påtænkte øst-vestgående sti i det område. 

Den anden er, at der fysisk er plads til at etablere en buslomme for bussen i retning mod Birkerød på dette sted, hvilket ikke er tilfældet ved en placering længere mod nord. Buslommen forventes at minimere generne fra bussen i morgenmyldretrafikken, der er kraftigst i retningen mod Birkerød." 

"Jeg er sikker på at den løsning vil binde byen rigtig godt sammen på tværs af Kongevejen," slutter Jesper Hammer.