NCC-Bolig skal udvikle 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød

Det er planlagt, at de første rækkehuse allerede bliver sat til salg i 1. kvartal 2016

Det nye byggeprojekt i Blovstrød forventes realiseret i et samarbejde mellem NCC Bolig, Svendborg Architects og Schønherr Landskab. Her er arkitekternes første skitse af bebyggelsen.

Det nye byggeprojekt i Blovstrød forventes realiseret i et samarbejde mellem NCC Bolig, Svendborg Architects og Schønherr Landskab. Her er arkitekternes første skitse af bebyggelsen.

NCC Bolig har vundet buddet om at udvikle 1. etape ud af fire etaper af det nye store boligområde i Blovstrød. 1. etape er området, der ligger sydvest for Kongevejen jf. nedenstående kort.

Det forventes, at de første boliger bliver sat til salg allerede i 1. kvartal 2016. Der er derfor lavet en betinget aftale mellem Allerød Kommune og NCC Bolig om udvikling af projektet, der omfatter cirka 75 bæredygtige familieboliger. Det skriver allerødnyt.dk og uddyber:

Det nye byggeprojekt i Blovstrød forventes realiseret i et samarbejde mellem NCC Bolig, Svendborg Architects og Schønherr Landskab.

Tilpasset terrænet
Der er i bedømmelsesgrundlaget blevet lagt vægt på boligernes bæredygtighed, funktionalitet, tilpasning til terrænet og det omgivende naturlandskab samt den glidende overgang mellem privat og offentlig areal med fokus på det grønne fællesskab.

"Der er tale om særdeles funktionelle og miljøvenlige boliger, der planlægges opført i henhold til de skrappe krav i Svanemærket. Det er med til at tiltrække miljøbevidste borgere til området," siger borgmester Jørgen Johansen og fortsætter: "Med byggeriet tilfører vi ny aktivitet til området, som vil have en positiv effekt på både skole- og daginstitutionsområdet og det lokale liv i bydelen.

De ca. 75 boliger opføres på byggefelt B.1, som er det eneste boligområde, der får indkørsel fra Kongevejen. 

De ca. 75 boliger opføres på byggefelt B.1, som er det eneste boligområde, der får indkørsel fra Kongevejen. 

I et eller to planer
Boligerne er i enten et eller to plan og vender enten mod det store åbne naturlandskab eller ind mod det indre fællesområde 'Grønningen', der fungerer som områdets sociale nerve med et fælleshus og naturlegeplads. Boliger bliver fra omkring 108 kvm. til omkring 136 kvm. store.

"Det grønne landskab opfordrer beboerne til at blive en aktiv del af naturen og bruge naturlegepladsen som et socialt mødested med naboerne," siger Jørgen Johansen og fortsætter:
"En lav bebyggelsesplan er med til at sikre, at boligerne bliver udformet som en naturlig forlængelse af det bølgende grønne landskab, der karakteriserer området.

Det er fremtidens byudvikling, hvor kvalitet og social bæredygtighed går hånd i hånd. Og vi kan være stolte af et så fantastisk byggeri, som kommer til at være beliggende ved porten til Allerød."

På et pressemødet torsdag på Allerød Rådhus blev vinderprojektet nærmere præsenteret, idet det blev understreget, at der nu skal udarbejdes en detaljeret boligplan, ligesom der skal udarbejdes en lokalplan for området - indenfor den vedtagne rammelokalplan.

Tæt på arkitektkonkurrencen
"Det er et helt fantastisk projekt, der er lagt op til, og det lægger sig meget tæt på tankerne fra den arkitektkonkurrence, vi startede hele byudviklingen i området med," sagde Jørgen Johansen.
"Det er helt vildt, at vi allerede kan se boliger blive sat til salg i 1. kvartal 2016," tilføjede borgmesteren.

Rene Brandt, direktør i NCC Bolig, anførte, at det var vigtigt for NCC at finde jord til boligudvikling i Nordsjælland i en kommune, der er attraktiv for børnefamilier og seniorer.

"I Blovstrød har vi fundet et område, der egner sig rigtigt godt. Det er samtidig et af de få sidste store udviklingsområder nord for København," sagde Rene Brandt og fortsatte:
"Vi lægger stor vægt på funktionalitet og bæredygtighed, og vi kan se, at der er efterspørgsel efter den type boliger i den slags omgivelser. I øvrigt er det sjældent, at vi oplever en kommune, der agerer så hurtigt."

Rene Brandt oplyste, at man regner med en salgsperiode på fire-fem måneder, inden byggeriet bliver påbegyndt.

Boligerne følger landskabet
Johnny Svendborg fra Svendborg Architects fremhævede, at "her er en kommune, der ønsker kvalitet."

"Det er meget spændende at være med i projektet. Grunden er fantastisk og samarbejdspartnerne er ambitiøse. Boligerne placeres, så de følger landskabet, med de laveste boliger hvor der er lavest, og de højeste hvor der er højest. Det bliver en bebyggelse med kvalitet for alle."

Seks forskellige boligtyper
"Vi opererer med tegl- og træhuse, og der bliver seks forskellige boligtyper og et fælleshus. Min arbejdstitel er 'Himmelhusene', for landskabet og lyset lukkes ind i boligerne, også ovenfra - men nu må vi jo se, hvilket navn bebyggelsen får," sagde Johnny Svendborg.