SÆRLIGE NAVNE PÅ VEJE OG STIER I BLOVSTRØD

Vi har nok alle på et eller andet tidspunkt stået ved et vejskilt og undret os over, hvorfor denne vej eller sti har fået netop dette navn.

‘Alt Om Blovstrød’ har derfor samlet diverse veje- og stinavne - som har relationer til personer, funktioner og gårde fra det gamle Bloustrød - og givet en forklaring.

 

BLOVSTRØD TEGLVÆRKSVEJ
Vejen fører fra Sortemosevej sydpå til Blovstrød Teglværk. Teglværket blev grundlagt i 1860 og var i perioden 1920-1930 et af Nordeuropas største teglværker. Værket blev nedlagt som teglværk i 1982.

DALBOVEJ
Opkaldt eftre gården Dalbo, hvor stuehuset stadig eksisterer.

DRABÆKSVEJ
Vejen er opkaldt efter Drabæk Mose og Drabækken, der løber fra to små søer fra syd/vest-siden af Kongevejen mod engdraget syd-øst for Blovstrød. Bækken har udløb til Sjælsø.

EJNARS STI
En gammel stiforbindelse mellem Blovstrød og Lillerød opkaldt efter fagforeningsformand  Ejnar Petersen (1913-1985), der i mere end 30 år sad i Blovstrød Sogneråd og Allerød Byråd for Socialdemokratiet. Det var Ejnar Petersens fortjeneste, at stien i 1973 blev asfalteret og fik vejbelysning.

KILDEBAKKEN
Opkaldt efter Kildebakkegaard, som lå som den sydøstlige gård ud for kirken. Gården nedbrændte i 1898 sammen med præstegården.

LUNDEGÅRDSVEJ
Opkaldt efter Lundegaarden, som lå øst for den sydlige del af Grønholmen.

MØLLESTIEN
Møllestien gik oprindeligt fra Grønholmen og helt ud til Kongevejen. Møllen lå tæt op ad stien og på det højeste sted i Blovstrød, hvor også Blovstrøds gamle vandtårn var placeret.

PILEGÅRDSVEJ
Vejen er opkaldt efter Pilegaarden, som lå på østsiden af Blovstrød Allé - tæt ved hjørnet af Sandholmgårdsvej. 

ROSMOSEVEJ
Vejen er opkaldt efter Rosmosen, som igen har givet navn til Rosmosegaard, der ligger som den nordlige gård omkring Grønholmen. Gården havde jorde helt nord på op til mosen. Den oprindelige hovedbygning er ombygget, men delvis bevaret. Der blev i 1997 opført en ny østfløj.

SANDHOLMGÅRDSVEJ
Vejen er opkaldt efter gården Sandholm (ikke at forveksle med Sandholmgaard, som ligger ved Horsemosen - Sandholmvej 9 i Lillerød), der ligger ved den vestlige ende af Sjælsø ved Ellebækvej. Gården nævnes første gang i et skøde fra 1346. Hofarkitekten Lauritz de Thurah overtog Sandholm i 1743, men i 1749 nedbrød Thurah stuehuset og opførte en helt ny grundmuret hovedbygning og omlagde samtidig have og park. I 1834 nedbrændte stuehuset, men blev senere genopbygget.

SMEDEGYDEN
Smedgyden gik oprindeligt fra Blovstrød Kirke og ud til Kongevejen, hvor den ene af de to smedjer i byen var placeret. Smedjen kan føres tilbage til 1700-tallet, og den blev revet ned i forbindelse med Kongevejens udvidelse sidst i 1950‘erne.

VINDBYGÅRDVEJ
Vejen er opkaldt efter Vindbygaard, hvor stuehuset stadig er bevaret.

ØSTRE TEGLVÆKSVEJ
Vejen fører fra Kongevejen vestpå til Blovstrød Teglværk. Teglværket blev grundlagt i 1860 og var i perioden 1920-1930 et af Nordeuropas største teglværker. Værket blev nedlagt som teglværk i 1982.