Vidste du, at Kongedyssen kan dateres helt tilbage til 3.400 f.Kr.?

'Dæmpegårdsdyssen' kaldes også for 'Konge-dyssen'. Ikke fordi der er en fjern oldtidshøvding begravet, men fordi Kong Frederik VII deltog i udgravningen af langdyssen i 1860.

'Dæmpegårdsdyssen' kaldes også for 'Konge-dyssen'. Ikke fordi der er en fjern oldtidshøvding begravet, men fordi Kong Frederik VII deltog i udgravningen af langdyssen i 1860.

Vidste du, at langdyssen kan dateres helt tilbage til 3.400 f.Kr.

Tokkekøb Hegn - lige nord for Blovstrød - er meget rig på oldtidsminder fra især bondestenalderen (4.000 - 1.700 f.Kr.) I skovens sydlige del omkring 'Lille Hjortemose' ligger ikke mindre end 4 langdysser samt flere gravhøje, og spredt i den centrale del ses yderligere en del gravhøje.

Den bedst bevarede dysse er dog 'Dæmpegårdsdyssen' lige syd for Frederik 7.s Vej i norddelen af skoven. Her kan du opleve en smuk og usædvanlig stor langdysse med to gravkamre, som blev opført omkring 3.400 f.Kr. Langdyssen kaldes også 'Kongedyssen', idet Kong Fr. VII. deltog i udgravningen af den i 1860.

Kongens navnetræk og datoen 30-5 1860 står indhugget i en randsten i nordvesthjørnet til minde om begivenheden. På sydsiden af den store overligger er indhugget initialerne L.D. (Louise Danner). Den 25. juni 1903 blev dyssen fredet.