Vidste du, at Blovstrød Kirke har været hvidkalket udvendigt?

  I en lang periode står kirken udvendig hvidkalket. Først omkring 1860 fjerner man hvidtningen, og kirken femtræder herefter i blank mur med rødt tegltag.

I en lang periode står kirken udvendig hvidkalket. Først omkring 1860 fjerner man hvidtningen, og kirken femtræder herefter i blank mur med rødt tegltag.

Vidste du, at Blovstrød Kirke i en lang periode var hvidkalket?

Blovstrød Kirke hører til en af landets ældste kirker, men i middelalderen (ca. 1050 - 1530) findes ikke mange oplysninger om kirken. Det antages dog, at den del af kirken, der udgør skibet og koret, er i sin oprindelse fra sidste halvdel af den 'Romanske tid' (ca. 1050-1250).

I sidste halvdel af 1000 tallet kom teglbrændingens kunst fra Lombardiet til Danmark, og med den fik man et lettere materiale at arbejde med, hvorfor det må antages, at skibet og koret, der er bygget af kampesten, må være opført noget før år 1200.

På et tidspunkt blev kirken hvidkalket, og i 1400'erne blev korets og herefter også skibets trælofter udskiftet med krydshvælvinger.

Omkring 1500 opførtes tårnet ved skibets vestgavl. Tårnet står på en fod af kampesten, som kan stamme fra skibets og korets tag-gavle, der samtidig blev nedrevet og genopført i munkesten. Tårnets gavle er ommuret 1805 og muligvis påny i 1843, da tagværket blev udskiftet. Våbenhuset menes opført efter 1550.

År 1645 omtales kirken som 'ganske meget brøstfældig', men først i 1840-1880 gennemgår kirken en omfattende restaurering, hvor bl.a. skibets og korets tag-gavle ommures med tegl, medens det meget brøstfældige sydøsthjørne og en del af sydsiden af skibet skalmures med større kløvesten end den øvrige del af bygningen.

Samtidig fjernes hvidtningen, således at kirken nu fremtræder i blank mur med røde tegltage.

Kirken får omkring år 1874 rundbuede jernvinduer i skib og kor. De afløste de spidsbuede, der indsattes i 1841, som igen afløste små vinduer med blyindfattede "spidsruder" fra 1793.

I koret kan man i øst og nord skimte omridset af de smalle vinduer fra kirkens ældste tid, og på korets udvendige nordside ses et vindue aftegnet som en niche i groft tildannede kampe- og kridtsten.

Vidste du, at i Store Dyrehave ligger stisystemet 'Stjernen'?

 På kortet over Store Dyrehave ser man tydeligt stisystemet som danner 'Stjernen' midt i skoven

På kortet over Store Dyrehave ser man tydeligt stisystemet som danner 'Stjernen' midt i skoven

Vidste du, at 'Stjernen' ligger midt i Store Dyrehave?

Ser man på et kort over Store Dyrehave fanger øjet meget hurtigt ‘Stjernen’, som ligger midt i skoven med de karakteristiske lange, lige veje. Man kan næsten mærke historiens vingesus fra Christian V og hans parforcejagt i 1680’erne.

Kongen anlagde i 1670-80 disse veje med et eneste formål: parforcejagt. De 8 snorlige veje, der stråler ud fra 'Stjernen', gør udsynet optimalt, således at en stor del af skoven kan overskues fra dette sted.

Jagten koncentreredes om én hjort, som blev udvalgt inden jagtens begyndelse. Kongen placerede sig så ved centrum = ‘Stjernen’ sammen med sine fornemme gæster, mens jægere med hunde anbragtes på strategiske steder rundt i skoven. Når den udvalgte hjort blev lokaliseret, indledtes jagten med jagthornets toner. Parforcejagt (af fransk 'med vold og magt') går ud på med hunde at jage hjorten til den segner af udmattelse. Hundene var dresseret til at fastholde hjorten ved at bide i dens ører, ben og hals.

Når hjorten således var 'stillet', blev der blæst et signal til kongen og hans følge, som så kom ridende for at dræbe hjorten med et kort jagtsværd, hirschfængeren.

Denne form for jagt ophørte i 1777, men strukturen og vejsystemet består stadig, og de gamle nummersten fungerer stadig som vejvisere: Etvej, Tovej, Trevej osv.

Skoven er netop blevet en del af Unescos Verdensarv - de gamle kongelige jagtskove i Nordsjælland er kommet på deres liste, og Store Dyrehave er en af dem! 

Vidste du, at Kongedyssen kan dateres helt tilbage til 3.400 f.Kr.?

  'Dæmpegårdsdyssen' kaldes også for 'Konge-dyssen'. Ikke fordi der er en fjern oldtidshøvding begravet, men fordi Kong Frederik VII deltog i udgravningen af langdyssen i 1860.

'Dæmpegårdsdyssen' kaldes også for 'Konge-dyssen'. Ikke fordi der er en fjern oldtidshøvding begravet, men fordi Kong Frederik VII deltog i udgravningen af langdyssen i 1860.

Vidste du, at langdyssen kan dateres helt tilbage til 3.400 f.Kr.

Tokkekøb Hegn - lige nord for Blovstrød - er meget rig på oldtidsminder fra især bondestenalderen (4.000 - 1.700 f.Kr.) I skovens sydlige del omkring 'Lille Hjortemose' ligger ikke mindre end 4 langdysser samt flere gravhøje, og spredt i den centrale del ses yderligere en del gravhøje.

Den bedst bevarede dysse er dog 'Dæmpegårdsdyssen' lige syd for Frederik 7.s Vej i norddelen af skoven. Her kan du opleve en smuk og usædvanlig stor langdysse med to gravkamre, som blev opført omkring 3.400 f.Kr. Langdyssen kaldes også 'Kongedyssen', idet Kong Fr. VII. deltog i udgravningen af den i 1860.

Kongens navnetræk og datoen 30-5 1860 står indhugget i en randsten i nordvesthjørnet til minde om begivenheden. På sydsiden af den store overligger er indhugget initialerne L.D. (Louise Danner). Den 25. juni 1903 blev dyssen fredet.

Vidste du, at verdens ældste planteskole ligger tæt på Blovstrød?

  Verdens ældste planteskole ligger i Blovstrød Sogn.

Verdens ældste planteskole ligger i Blovstrød Sogn.

Vidste du, at verdens ældste planteskole ligger få kilometer fra Blovstrød?

Under 3 km fra Blovstrød ligger Hørsholm Planteskole – den er faktisk verdens ældste! Planteskolen blev oprindelig etableret i forbindelse med det daværende Hirsholm Slot helt tilbage i 1787. Det er derfor en planteskole med meget lange aner.

Indtil 1867 var planteskolen en statsvirksomhed, hvis fornemmeste opgave var at producere skovplanter til de danske skove. Herefter kom planteskolen på private hænder, og produktionen blev mere og mere baseret på prydbuske og træer - især de stedsegrønne.

I 1956 skiftede planteskolen placering til den nuværende adresse, og ligger nu i Blovstrød Sogn. Den tidligere jord var ganske enkelt udpint efter mere end 200 års produktion, og i en periode blev hovedvægten lagt på engros-salg. 

Det er en 3. generationsplanteskole, hvor Rune Glæsel i1998 overtog planteskolen efter sin far Ib Glæsel. Og i dag er der igen fokus på både planteproduktion og detailsalg.

Adressen er: Sjælsmarkvej 5, 2970 Hørsholm – tlf.: 45 86 36 66.

Vidste du, at gården 'Sandholm' har givet navn til Sandholmlejren?

  Hovedbygningen af gården 'Sandholm'.

Hovedbygningen af gården 'Sandholm'.

Vidste du, at gården ‘Sandholm’ har givet navn til ‘Sandholmlejren’?

Der er en hel del misforståelser og ordforvekslinger omkring Sandholm, Sandholmgård, Sandholmlejeren, Sandholmvej og Sandholmgårdsvej.

Man skal holde tungen lige i munden - men her er udredningen:
Lad os allerførst slå fast, at 'Sandholmgård' ikke ligger i Blovstrød, men i Horsemosen i Lillerød, og gården eksiserer endnu og ligger på Sandholmvej 9.

Gården 'Sandholm' ligger derimod i Blovstrød. Den ligger ret anonym på vestsiden af Ellebækvej - ca. 400 meter fra Sandholmgårdsvej. Sandholm har givet navn til Sandholmgårdsvej, og det er således ikke Sandholmgård, som har navngivet vejen - hvad man umiddelbart kunne tro.

Gården Sandholm nævnes første gang i et skøde fra 1346. Hofarkitekten Lauritz de Thurah overtog Sandholm i 1743, men 6 år senere nedbrød Thurah stuehuset og opførte en helt ny grundmuret hovedbygning og omlagde samtidig have og park. Stedet betegnedes af Thurah selv som “Anseligt, dejligt og lysteligt”. Gården havde en smuk udsigt over Sjælsø. Der findes ingen afbildinger af Thuras Sandholm, men ud fra den af Thurah opførte og endnu eksisterende Holtegård, kan man danne sig et skøn om udseendet af den fuldførte Sandholm.I 1834 nedbrændte stuehuset, men blev senere genopbygget. I 1948 overtager Forsvarsministeriet (Den kongelige Livgarde) ejendommen og det omkringliggende have- og parkanlæg.

Sandholmlejren opføres på øvelsesterrænet i 1910-12. Den benævnes officielt til ‘Lejren ved Sandholm’. Lejren har således fåer navn efter gården 'Sandholm' og ordet 'lejren' skyldes, at der oprindelig var tale om en militær teltlejr lige som ved Høveltelejren.

Vidste du, at Restaurant Skovhus ligger i Blovstrød Sogn?

  Restaurant Skovhus ligger på Stumpedyssevej 4

Restaurant Skovhus ligger på Stumpedyssevej 4

Vidste du, at der i Blovstrød Sogn findes en restaurant SKOVHUS?

På Stumpedyssevej ligger et hyggeligt forsamlingshus - Skovhus, som drives ved forpagtning. Der er en offentlig restaurant den halve uge (onsdag, torsdag og fredag) samt udlejning til selskaber resten af tiden.

Når vi gerne vil slå et slag for stedet, så hænger det bl.a. sammen med det forhold, at vi i Blovstrød lokalområdet ikke har mange festlokaler/udlejningsmuligheder, men her er der altså én, og så fordi maden er så god!

Værten, som tiltrådte i 2003, hedder Allan Hansen, og hans kone, Susanne, står for køkkenet. Det er rimelige priser med pæne omgivelser, og køkkenet er som sagt fortræffeligt.

Restauranten, har dog kun åben om onsdagen, hvor der serveres dagens ret samt stegt flæsk med persillesovs. De øvrige dage er der - efter aftale - åben for selskaber (frem til kl. 04:00), forretningsmiddage, generalforsamlinger mv.

Skovhus leverer også 'ud af huset' og til rigtig mange selskaber – både buffet’er og menu’er.

I øvrigt kan vi oplyse, at Blovstrød Menighedsråd - i forbindelse med sognets udstrækning - har et (aktie) engagement med/i forsamlingshuset.

Adressen er: Stumpedyssevej 4, 2970 Hørsholm – tlf.: 70 22 57 18. 

 

Vidste du, at Ninas Natur Café ligger lige nord for Blovstrød?

  Den hyggelige naturcafé - med stor kagebuffet - ligger ikke langt fra Blovstrød

Den hyggelige naturcafé - med stor kagebuffet - ligger ikke langt fra Blovstrød

Vidste du, at ude i skoven ligger en hyggelig café – Ninas Natur Café?

Caféen ligger ikke så langt fra Blovstrød. Ca. 20 minutters cykeltur gennem Tokkekøb Hegn – ja, så er man der!

Det er en hyggelig naturcafé beliggende lige op ad skoven – Store Dyrehave. Her serveres kaffe med hjemmebag på terrassen eller i glashuset, så man altid kan nyde naturen omkring.

Caféen kan også servere en let frokost eller hjemmelavet is. Det meste er baseret på egne produkter (røget fåre/lammekød, frugt og grønt). For slikmunde er der hjemmelavede bolsjer eller ægte Summerbird-chokolade.

Hver Weekend er der et eller flere arrangementer – primært på søndage. Det kan være en tur i skoven med naturvejlederen, kørsel i hestevogn, uld-værksted, kurvefletning eller klipning af fårene, folkedans mm. Ja, her sker altid noget og i dejlige omgivelser.

I den lille butik, som hører til caféen, findes mange spændende specialiteter: Forskellige slags honning, marmelade, saft lamme- og fårepølser, ost af fåremælk, hjemmelavet sennep, te, uldprodukter og anden brugskunst. For nogle år siden blev caféen udvidet bl.a. med et større køkken.

Adressen er: Kirkeltevej 101, Kirkelte,  3450 Allerød – tlf.. 48 28 06 02.

Vidste du, at Sjælsø har været et kongeligt enemærke?

  Sjælsø var oprindeligt et kongeligt enemærke.

Sjælsø var oprindeligt et kongeligt enemærke.

Vidste du, at Sjælsø oprindeligt var et kongeligt enemærke?

Sjælsø var oprindelig et kongeligt enemærke, hvor fiskeriet udelukkende blev varetaget af kongelige fiskemestre. Frederik ll forbød andre at fiske i den 3 kvadrat-km store sø, og skete det alligevel, blev vedkommende sat i fængsel.

Søen var ejet af staten hel frem til 1898, hvor den overtages af lokale fiskere. Senere købte Gentofte Kommune søen, der blev brugt som drikkevandsreservoir frem til 1998.

Sjælsø danner grænse mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner, som har indgået et samarbejde, hvor søens tilstand undersøges i 2009-2010. Undersøgelserne skal give den nødvendige baggrund til at opstille et restaureringsprogram, så søen i fremtiden atter kan fremtræde som en klarvandet og indbydende sø, med et alsidigt dyre- og planteliv.

Vidste du, at Blovstrød Teglværk var et af Nordeuropas største værker?

Vidste du, at Blovstrød Teglværk var et af de største værker i Nordeuropa?

Bloustrød Teglværk er opført i 1860 og var, da produktionen var størst, et af de største værker i Nordeuropa. Teglværket havde omfattende industribanespornet fra flere lergrave i området.

Fabrikken lukkede i 1982. Djk' industribane-afdeling har nu til huse i de tilbageværende bygninger og jernbanesporene nu ført tilbage i deres næsten oprindelige forløb.

For oplysninger vedrørende historie og museumsaktiviteter. Se Blovstrød Banens egen hjemmeside: Blovstrød Banen.

Denne artikel vil senere blive udbygget med flere oplysninger og fotos.

Vidste du, at AOB har en billede-service, hvor vi kan levere fotos fra vore artikler?

  Har du set et godt foto på vor hjemmeside, som du kunne tænke dig?  Så skriv til redaktionen

Har du set et godt foto på vor hjemmeside, som du kunne tænke dig?  Så skriv til redaktionen

Har du set et godt foto, som vor fotograf har taget i forbindelse med en AOB-artikel, og kunne du tænke dig et aftryk af billedet, så kan vi levere det til dig i størrelsen A4 (21 x 29,7 cm) på 170g-fotoglanspapir.

Skriv blot til redaktion@blovstroed.dk, og du vil inden for få dage modtage billedet. Pris: 20 kr./foto.